Projekta nosaukums latviski: Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva

Projekta nosaukums angliski: Narrative perspectives on intergenerational transmission of memory

Projekta numurs: lzp-2018/1-0458

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Vieda Šellija

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU: Filozofijas un socioloģijas institūts

Projekta īstenošanas periods: 31.08.2018.–31.12.2021.

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR

Pētījums orientēts uz starppaaudžu atmiņu pārnesi ar mērķi noteikt paaudzes atmiņas saikni ar vēsturisko notikumu pieredzi, kolektīvo atmiņu, kā arī kopējo vērtību sistēmu, kā arī analizēt, sistematizēt un zinātniski aprakstīt tādas pētnieciskās tēmas kā paaudzes pašapziņa, vērtības un piederības izjūta; paaudzes rīcībspēja un dzīves stratēģijas sociālo pārmaiņu iespaidā; paaudžu atmiņu kultūra, kā arī stāstu migrācija starp paaudzēm vienas ģimenes, kopienas vai laika biedru grupas atmiņu repertuārā.

Mutvārdu vēstures un dzīvesstāstu pētījums darbojas sociālo zinātņu jomā, izmantojot kvalitatīvās pētniecības metodes. Avotu analīze attīsta starpdisciplināru pieeju, kas sakņojas folkloristikas, etnoloģijas un antropoloģijas, kā arī psiholoģijas, lingvistikas, ētikas un estētikas metodoloģijā. Mutvārdu vēsture kā pētniecības virziens ir saistīts ar pastiprinātu vērību izmaiņām sabiedrībā, vērtību un cilvēku pašapzināšanās nosacījumiem, savstarpējām saitēm un attiecībām starp dažādām sociālajām grupām. Sekojot mutvārdu vēstures un biogrāfiju pētnieku atziņām pasaulē, mutvārdu vēstures pētnieki LU Filozofijas un socioloģijas institūtā veido savu pieeju, balstoties dzīvesstāstu intervijās, kas apkopotas Nacionālā mutvārdu vēstures (NMV) krājumā.

NMV krājums ir ievērojams Eiropas mērogā – ar vairāk nekā 4700 mutvārdu liecībām, kur skaņu ierakstu apkopojums sniedz plašu pārskatu par Latvijas iedzīvotāju pieredzi 20.–21. gadsimtā.

Papildu informācija par projektu: