Projekta nosaukums latviski: Topoloģiskie pusmetāli energoefektīvai elektronikai

Projekta nosaukums angliski: Topological semimetals towards low-dissipation electronics

Projekta numurs: lzp-2021/1-0302

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Projekta vadītājs: Gunta Kunakova

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Ķīmiskās fizikas institūts.

Projekta īstenošanas periods: 03.01.2022. – 30.12.2024.

Projekta kopējais finansējums: 299 999,70 EUR, tajā skaitā LU projekta daļai piešķirtais finansējums: 218 999,70 EUR

Informācija par projektu:

Slāņveida divdimensionālie pārejas metālu dihalkogenīdi (PMD) ir nozīmīgi kvantu materiāli pielietojumiem enerģētikā un informācijas tehnoloģijā. Nesenie atklājumi par 2D topoloģiskā izolatora īpašībām un no tām izrietošo kvantu spinu holla fāzi vienslāņa PMD, un II tipa Veila (Weyl) pusmetāla fāzi daudzslāņu PMD kristālos ir rosinājuši aktīvu šo materiālu sintēzes un apstrādes pētniecību. Pašlaik lielākā daļa fundamentālo pētījumu jauno īpašību eksperimentālai pierādīšanai un manipulēšanai ir veikti paraugos, kas izgatavoti no atslāņotām PMD plāksnītēm, tās uznesot uz citiem 2D materiāliem, piemēram, uz heksagonāla bora nitrīda (hBN). Šī pieeja ir piemērota teorētiski paredzēto jauno īpašību eksperimentālai pierādīšanai un demonstrēšanai, taču nav izmantojama praktisku pielietojumu attīstīšanā, jo šādi izgatavotās ierīces ir grūti atkārtot.

Šī projekta mērķis ir izstrādāt TMD, īpaši WTe2 un klasisko 2D materiālu (piem. hBN) heterostruktūru sintēzes metodes, pilnveidojot šobrīd pieejamās TMD iegūšanas metodes. No iegūtajām WTe2/2D materiālu heterostruktūrām plānots izgatavot nanoierīces fundamentāliem lādiņnesēju transporta pētījumiem, fokusējoties uz lādiņnesēju transportu no topoloģiskajām malām (edge states).

Pēdējās izmaiņas veiktas