Projekta nosaukums latviski: Redzes funkcijas bērniem ar lasīšanas traucējumiem

Projekta nosaukums angliski: Visual functions in children with reading disorders

Projekta numurs: lzp-2021/1-0219

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Ilze Ceple

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa

Projekta īstenošanas periods: 03.01.2022. – 30.12.2024.

Projekta kopējais finansējums: 299 999,70 EUR

Informācija par projektu: Lasīšana ir daudz-faktoriāls process, kā sniegumu var ietekmēt dažādi psiholoģiski, fizioloģiski, sociāli, lingvistiski un apkārtējās vides faktori. No redzes funkciju analīzes viedokļa, lasīšanas grūtības var būt saistītas ar samazinātu redzes asumu, nestabilu binokulāro redzi, akomodācijas sistēmas darbības traucējumiem, noteiktām acu saslimšanām vai acu kustību sistēmas disfunkciju.

Pētījuma mērķis ir veikt plašu redzes funkciju un acu kustību novērtēšanu bērniem ar lasīšanas grūtībām, tādējādi aktualizējot redzes speciālistu lomu atbalsta sistēmā bērniem ar lasīšanas grūtībām. Pētījuma ietvaros paredzēta lasītprasmes novērtēšana sākumskolas vecuma bērniem, kā arī acu motorās veiktspējas (sakādes, lēnas sekošanas acu kustības un acu fiksācijas) novērtēšana, izmantojot ierasti pielietotās metodes, kas ir brīvi pieejamas redzes speciālistiem (NSUCO, DEM un King-Devick testi), kā arī acu kustību pieraksta analīzi, kas sniedz smalku informāciju par acu kustību parametriem. Bērniem ar lasīšanas grūtībām un kontrolgrupai tiks veikta arī pilns redzes funkciju (binokulāro un akomodācijas funkciju) pārbaude, lai izvērtētu saistību starp lasīšanas grūtībām un redzes sistēmas darbības traucējumiem.

Pētījumā gūtie rezultāti tiks apkopoti brīvpieejas publikācijās, prezentēti vietējā un starptautiskā mēroga konferencēs, kā arī redzes speciālistu kongresos. Pētījuma rezultāti paplašinās izpratni par saistību starp redzes funkcijām un lasīšanas grūtībām un demonstrēs redzes speciālista lomu darbā ar bērniem, kam novērojamas lasīšanas grūtības. Iegūtie rezultāti par acu kustību parametru saistību ar lasīšanas grūtībām paplašinās redzes speciālistu zināšanas par papildus metožu pielietojamību redzes funkciju izmeklēšanā un uzlabos redzes speciālistu izmeklējumu kvalitāti.

Pētījuma dalībnieki un izglītības iestādes iegūs informatīvu materiālu par dalībnieku lasītprasmes un redzes funkciju izmeklējumu rādītājiem un to, kā redzes sistēmas darbība var būt saistīta ar lasīšanas sniegumu, uzsverot regulāras redzes funkciju pārbaudes nozīmi.

Zinātniskā grupa: pētniece Dr.phys. Ilze Ceple, vadošā pētniece Dr.phys. Gunta Krūmiņa, pētniece Dr. Phys. Evita Kassaliete, zinātniskās asistentes Linda Krauze un Evita Šerpa, laborantes Līva Volberga un Viktorija Goliškina

Pēdējās izmaiņas veiktas