Projekta nosaukums latviski: Prasmju sinerģija un amatniecības konteksti: integrēts pētījums par akmens laikmeta tehnoloģijām Austrumbaltijā

Projekta nosaukums angliski: Skills in synergy, crafts in context: an integrated study of eastern Baltic Stone Age technologies

Projekta numurs: lzp-2021/1-0119

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Dr. archaeol. Valdis Bērziņš

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Latvijas vēstures institūts

Projekta īstenošanas periods: 03.01.2022. – 30.12.2024.

Projekta kopējais finansējums: 299 999,70 EUR

Informācija par projektu

Pētot, kādā veidā tika apstrādāti izejmateriāli, kurus plaši izmantoja Austrumbaltijas reģionā akmens laikmetā – kauls/rags, akmens, dzintars un keramika, aplūkosim senās artefaktu izgatavošanas tehnoloģijas no plašāka skatupunkta, aptverot: 1) sasaisti starp dažādām tehnoloģijām, 2) ainavas un resursu izmantošanas kontekstu, 3) sociālo vidi, kurā tehnoloģijas tika praktizētas.

Pētīsim muzejos glabātos priekšmetus no plašajām akmens laikmeta kolekcijām, kas iegūtas Burtnieka ezera apkārtnē Ziemeļlatvijā, Lielā Ludzas ezera apkārtnē Austrumlatvijā un Latvijas rietumu daļas piejūrā (t.sk. starptautiski zināmajās senvietās: Zvejniekos, Riņņukalnā, Sārnatē). Tiks pielietota makro- un mikroskopiskā vizuālā izpēte, 2D/3D attēlu apstrāde, arheoloģiskie eksperimenti, kā arī analītiskās metodes (elementu sastāva/fāžu analīze; zooarheoloģiskā analīze, izmantojot masu spektrometriju; keramikas petrogrāfija; keramikā konstatējamo smilšu graudiņu morfoloģiskā analīze; datēšana ar 14C metodi).   

Lai iegūtu plašāku skatu uz senajām tehnoloģijām, īpaša nozīmē būs regulāriem kopīgiem semināri, kuros mūsu eksperti apmainīsies ar metodiskām atziņām, rezultātiem un secinājumiem, kas gūti, pētot konkrēto materiālu tehnoloģijas, un sagatavos kopīgus rakstus, tādi veidojot ļoti ciešu un mērķtiecīgu sadarbību, kas ļaus attīstīt kopīgu platformu tehnoloģiskiem pētījumiem un vienlaikus veidot spēcīgu komandu turpmākiem projektiem.

Zinātniskā grupa: Dr. hist. Ilga Zagorska, Dr. hab. Edyta Kalińska, Dr. chem. Artis Kons, doktoranti Aija Macāne, Vanda Visocka, Mārcis Kalniņš, maģistrante Agnese Čakare

Projekta mājas lapa

Pēdējās izmaiņas veiktas