Projekta nosaukums latviski: Pilsētas apsildes sistēmas ilgtspējīga pārvaldība saskaņā ar ES paketi Fit for 55: metodoloģijas un rīka izpēte un izstrāde.

Projekta nosaukums angliski: Sustainable management of the urban heating system under EU Fit for 55 package: research and development of the methodology and tool.

Projekta numurs: lzp-2021/1-0108

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Prof., Dr.Sc. Comp. Ģirts Karnītis

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Datorikas fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 03.01.2022. – 30.12.2024.

Projekta kopējais finansējums: 299 999,70 EUR

Informācija par projektu

Paketes Fit for 55 uzstādīto klimata mērķu sasniegšanai, būs jāīsteno ilgtermiņa programmas, kas ietver liela apjoma ēku, kā arī centralizēto un vietējo siltuma ražošanas, pārvades un sadales sistēmu renovāciju arī pēc 2030.g.: 1) balansējot klimata prasības ar ekonomikas un enerģētikas ilgtspēju teritorijā; 2) aptverot valsts, pašvaldību un privātā īpašumā esošu infrastruktūru; 3) apvienojot daudzus projektus; 4) elastīgi ievērojot pieejamās finansēšanas prasības.

Šī pētījuma projekta teorētiskās daļas mērķis ir izpētīt un izstrādāt metodoloģiju pilsētas apsildes sistēmas un tās renovāciju programmu pārvaldībai, kas ļaus ātri un viegli jau pirmsprojekta stadijā analizēt projektu variantus, to efektivitāti, kopējās pilsētas apsildes sistēmas ieguvumus un iespaidu uz teritorijas ilgtspējīgas attīstības perspektīvu.

Metodoloģijas pielietošanai tiks izstrādāts lietošanā vienkāršs, atvērtas pieejas rīks, kas ļaus objektīvi un pietiekami precīzi novērtēt projektu variantos sasniedzamos: 1) siltuma patēriņa un primārās enerģijas ietaupījumu; 2) CO2 emisiju samazinājumu; 3) apkures izmaksu izmaiņas; 4) veicamās investīcijas.

Pašreizējā nepieciešamība pēc līdzīga rīka un tādu neesamība parāda pētījuma aktualitāti; mērķa sasniegšana būs nopietna zinātniska novitāte vadības zinātnē.

Praktiskajā daļā tiks izveidots prototips vienai Latvijas pašvaldībai. Rezultāti būs pieejami pašvaldībām, valsts iestādēm un sabiedrībai.

Zinātniskā grupa:

  • zinātniskais vadītājs Ģirts Karnītis;
  • galvenais izpildītājs Jānis Bičevskis;
  • izpildītājs Edvīns Karnītis;
  • izpildītājs Māris Pūķis;
  • izpildītājs Andris Akermanis.
Pēdējās izmaiņas veiktas