Projekta nosaukums latviski: Inovatīvo 3D displeju vizuālās efektivitātes un ergonomiskuma novērtēšanas vadlīniju izstrāde 

Projekta nosaukums angliski: Development of guidelines for evaluating the visual effectiveness and ergonomics of innovative 3D displays 

Projekta numurs: lzp-2021/1-0399 

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU) 

Projekta vadītājs: Tatjana Pladere 

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte 

Projekta īstenošanas periods: 03.01.2022. – 30.12.2024. 

Projekta kopējais finansējums: 299 999,70 EUR 

Informācija par projektu: 

Plaši izmantojamo 3D displeju lietotāji sūdzas par acu saspringumu, galvas sāpēm un miglainu redzi, kā arī bieži viņi neprecīzi uztver projicētos attēlus, kas ierobežo vizualizācijas tehnoloģiju jēgpilnu un mērķtiecīgu pielietošanu profesionālajās jomās, piemēram, medicīnā, inženierijā, kā arī izglītībā. Lai risinātu šo problēmu, tiek radīti jaunu veidu ekrāni, taču nav iespējams objektīvi izvērtēt to priekšrocības un paredzēt lietotāja ieguvumu tādēļ, ka trūkst kritēriji, kuru pamatā būtu izpratne par cilvēka redzes īpatnībām.  

Šī projekta mērķis ir izstrādāt uzticamu metodi, ar kuras palīdzību redzes pētnieki un inženieri varētu visaptveroši novērtēt 3D displeju pielietojumu, kā arī pilnveidot tehnoloģiju atbilstoši cilvēka redzes spējām. Projekta ietvaros tiks pētīta redzes funkciju un atveidoto attēlu fizikālo īpašību ietekme uz informācijas uztveri un displeja lietošanas komfortu, izmantojot psihofizikālās metodes, acu kustību pierakstu un smadzeņu elektriskās aktivitātes noteikšanu. Rezultāti tiks apkopoti brīvpieejas publikācijās, prezentēti starptautiskās konferencēs, izplatīti masu medijos un zinātnes popularizēšanas pasākumos. Balstoties uz iegūtajiem datiem, tiks definētas skaidras vadlīnijas, kuras ļaus objektīvi noteikt un salīdzināt jaunu vizualizācijas tehnoloģiju un cilvēka redzes sistēmas īpatnību ietekmi uz displeju lietotāju sniegumu un komfortu. Šis pētījums sekmēs redzei draudzīgu 3D displeju attīstību. 

Zinātniskā grupa: pētniece Ph.D. Tatjana Pladere, vadošā pētniece Dr.phys. Gunta Krūmiņa, zinātniskie asistenti M.sc. Mehrdad Naderi un M.sc. Linda Krauze, laboranti Gita Kaulakane, Albina Abdullayeva un B.sc. Reičela Livitčuka. 

Pēdējās izmaiņas veiktas