Projekta nosaukums latviski: Iespējošā pētniecība vienelektronu kvantu tehnoloģijām

Projekta nosaukums angliski: Enabling science for single-electron quantum technologies

Projekta numurs: lzp-2021/1-0232

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Vjačeslavs Kaščejevs

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, Fizikas nodaļa

Projekta īstenošanas periods: 03.01.2022. – 30.12.2024.

Projekta kopējais finansējums: 299 999,70 EUR

Informācija par projektu:

Vienelektronu pusvadītāju ierīces ļauj manipulēt ar atsevišķu elektronu daļiņu un viļņu dabu ar pielietojumiem kvantu metroloģijā, sensoros un kvantu skaitļošanā. Tam piemērotas bet vēl maz izpētītas sistēmas ir sekli dinamiski kvantu punkti, iztukšoti topoloģiskie malas kanāli un kvantu punktu kontakti kā nelineāri staru dalītāji. Projekts paredz pielietot teorētisko kvantu un cietvielu fiziku jomas šī brīža aktuālākajām problēmām, nodrošinot nākotnes vienelektronu kvantu tehnoloģiju attīstību. Zinātniskais mērķis ir jauns teorētiskās izpratnes līmenis un atbilstošā eksperimentāli verificējamo teorētisko modeļu kopa: (1) pārejot no fenomenoloģiskiem uz mikroskopiskiem modeļiem kontrolējami izveidotām viļņu paketēm un elektronu pāriem; (2) metodoloģija ballistisko karsto elektronu laika domēna spektroskopijai; (3) fāzu telpas koherences mēru apvienojums zemas enerģijas elektronu kvantu optikā un vienelektronu kvantu tomogrāfijā. Projektā tiks izmantotas Latvijas Universitātē uzkrātās teorētiskās zināšanas, kā arī starptautiska sadarbība ar vadošajām eksperimentālajām laboratorijām un teorijas ekspertiem. Projekts papildus veicinās zinātnisko izcilību, pievilcīgu studiju vidi un starpdisciplināru sadarbību LU un popularizēs kvantu nanoelektronikas teoriju kā zinātniskās izcilības nišu Latvijai, attīstot kvantu nanotehnoloģijas globālās konkurences vidē.

Zinātniskā grupa:

  • vadošais pētnieks/ zinātniskais vadītājs Vjačeslavs Kaščejevs;
  • vadošais pētnieks/ galvenais izpildītājs Ģirts Barinovs;
  • pētnieks/ izpildītājs Mārtiņš Kokainis;
  • zinātniskā asistents/ izpildītājs (studējošais) Elīna Pavlovska;
  • zinātniskā asistents/ izpildītājs (studējošais) Austris Akmentiņš.
Pēdējās izmaiņas veiktas