Projekta nosaukums latviski: Zvaigžņu vēlo evolūcijas stadiju pētījumi izmantojot spektroskopijas jaunākās metodes un instrumentus

Projekta nosaukums angliski: Advanced spectroscopic methods and tools for the study of evolved stars 

Projekta numurs: lzp-2020/1-0088

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Dr. Laimons Začs

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir  Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Lāzeru centrs

Projekta starptautiskie sadarbības partneri: 

Prof. Ryszard Szczerba (Nicolaus Copernicus Astronomical Center, Poland)

Dr. Julius Sperauskas (Vilnius University, Lithuania)

Prof. Sophie Kröger (HTWB, Germany)

Prof. Gönül Başar (Istanbul University, Turkey)

Prof. Mikhail G. Kozlov (St Petersburg Nuclear Physics Institute, Russia)

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.12.2023.

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR

Apvienojot Latvijas zinātnieku pieredzi astrofizikas un atomfizikas apakšnozarēs sadarbībā ar ārzemju partneriem tiks risinātas vairākas specifiskas zinātniskas problēmas, kas saistītas ar ķīmiskā sastāva evolūciju Visumā sekojošos kodolsintēzes un masas zaudēšanas procesos. Laboratorijas un teorētisko pētījumu rezultātā plānots noteikt mazpētītu smago ķīmisko elementu (Nb, Ho, Tm) atomu raksturlielumus, veicinot kodolsintēzes procesu izziņu zvaigznēs neitronu satveršanas procesos. Izmantojot LU Lāzeru centra Bruker IFS -125 HR spektrometru, tiks ierakstīti un analizēti augstas izšķirtspējas atomu un jonu Furjē spektri, iegūstot datus, kas nepieciešami absorbcijas līniju profilu modelēšanai zvaigžņu spektros. Zvaigzņu augstas izšķirtspējas spektri, kas iegūti izmantojot jaunākās paaudzes instrumentus Eiropas Dienvidu observatorijā, Roque de los Muchachos observatorijāHeršela kosmiskajā observatorijā un citur, tiks skaitliski modelēti izmantojot modeļu atmosfēras. Projekta izpildes gaitā Latvijas universitātes zinātnieki un studenti iegūs jaunas zināšanas un iemaņas infrasarkanā un milimetru diapazona spektroskopijā. Piedāvātās lekcijas, praktiskās nodarbības un zinātnes popularizēšanas pasākumi veicinās zināšanu pārnesi, LU studējošo skaita pieaugumu un jaunu talantu izaugsmi.

Projekta izpildes gaitā pasaules vadošajos astronomijas un fizikas žurnālos (WoSCC, SCOPUS) tiks publicēti septiņi zinātniski raksti. Darba rezultātus plānots prezentēt divpadsmit starptautiskās konferencēs. Pirmie zinātniskie rezultāti  ir publicēti Amerikas Astronomijas biedrības (AAS) izdevumā Research Notes of the AAS.