Projekta nosaukums latviski: Nanostrukturēti vairākslāņu hibrīdie pārklājumi interferometrisko un optoelektronisko sensoru veidošanai

Projekta nosaukums angliski: Nanostructured multilayer hybrid coatings for interferometric and optoelectronic sensors

Projekta numurs: lzp-2020/1-0200

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Juris Prikulis

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU: Ķīmiskās fizikas institūts

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.12.2023.

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR

Projekta mērķis ir izstrādāt sintēzes protokolu, materiālu un detektēšanas sistēmu kopumu portatīvu optisko un optoelektronisko sensoru radīšanai pielietojumiem vides, bioloģisko un industriālo procesu monitoringam. Plānoto sensoru darbības pamatā ir vairākas vienlaicīgi novērojamas optiskās parādības nanostrukturētos hibrīdos materiālos, t.sk., gaismas mijiedarbība ar virsmas plazmoniem un strukturālās rezonanses. Lai izvairītos no nanolitogrāfijas ierobežojumiem un augstajām izmaksām, sensoru aktīvās hibrīdvirsmas paredzēts izgatavot, izmantojot pašorganizējošus procesus, piemēram, poru pašsakārtošanos anodētā alumīnija oksīdā vai koloīdo nanodaļiņu masīvu veidošanos kapilāro spēku ietekmē. Tradicionālās kolorimetriskās detektēšanas metodes, kurām nepieciešamas spektroskopijas iekārtas, lai noteiktu optisko mijiedarbību ar pētāmo vielu, tiks papildinātas ar interferometriskām detektēšanas shēmām. Tās reģistrē difrakcijas ainas, ko ietekmē mijiedarbības izraisītas fāžu starpības maiņas. Interferometriskā detektēšana ir potenciāli jutīgāka un to var savietot ar pieejamām portatīvām optiskām sistēmām, piemēram, mobilo telefonu fotokamerām. Projekta rezultātā tiks sagatavotas 4 SCOPUS/Web of Science indeksētas publikācijas, 1 patents, 2 prototipi, izstrādāts 1 maģistra darbs.