Projekta nosaukums latviski: Augsta holesterīna līmeņa poligēno mehānismu analīze ar zema pārklājuma visa genoma sekvenēšanu pacientiem ar klīniski diagnosticētu vai iespējamu ģimenes hiperholesterinēmiju

Projekta nosaukums angliski: Low-coverage whole-genome sequencing analysis of polygenic mechanisms of high cholesterol levels in patients with clinically diagnosed or possible familial hypercholesterolemia

Projekta numurs: lzp-2020/1-0151

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Gustavs Latkovskis (LU)

Projekta sadarbības partneris: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts

LU projekta darba grupa:

  • projekta vadītājs: Gustavs Latkovskis;
  • izpildītājs: Vita Šaripo;
  • izpildītājs: Rūta Meiere;
  • izpildītājs: Arta Mičena;
  • izpildītājs (studējošais): Daiņus Gilis;
  • izpildītājs (studējošais): Georgijs Ņesterovičs;
  • izpildītājs (studējošais): Elizabete Tērauda;
  • izpildītājs (studējošais): Gunda Skudriņa.

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021. – 31.12.2023.

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR, tajā skaitā LU projekta daļai piešķirtais finansējums: 153 000 EUR.

Ģimenes hiperholesterinēmija (ĢH) ir biežākā pārmantotā slimība, kas izraisa agrīnu nāvi pieaugušajiem. Tai ir raksturīgs sevišķi augsts holesterīna līmenis kopš agras bērnības, un to novēro vairākās paaudzēs. Šīs slimības gadījumā pieaugušam cilvēkam kopējā holesterīna līmenis parasti ir virs 7-8 mmol/l un kaitīgais zema blīvuma lipoproteīnu holesterīna līmenis (ZBLH) virs 5,0 mmol/l, lai gan jauniem cilvēkiem šie līmeņi nereti ir zemāki.

Slimība ir bīstama ar to, ka holesterīna izgulsnēšanās sirds un citās artērijās notiek ļoti agrīni un komplikācijas attīstās jauniem cilvēkiem darbaspējīgā vecumā, nereti pat 30-40 gadu vecumā, un šo slimību tad novēro apmēram 50% vienas ģimenes locekļu. Klasiskā gadījumā ĢH pacientiem konstatē raksturīgas tā sauktās monogēnās gēnu variācijas ("mutācijas" ar izteiktu nelabvēlīgu ietekmi uz holesterīna vielmaiņu), kas izskaidro tik augsto holesterīna līmeni.

Tomēr visā pasaulē 30-50% pacientu, kam atbilstoši vadlīnijās ieteiktiem diagnostiskiem kritērijiem ĢH diagnoze ir apstiprināta vai iespējama, tomēr neatrod monogēnas mutācijas. Kā viens no iespējamiem izteikti paaugstināta holesterīna mehānismiem tiek aprakstīta ekstrēma poligēno mehānismu kombinācija, kas ĢH pacientiem var veicināt vēl augstāku holesterīna līmeni vai imitēt ĢH.

Projekta ietvaros tiks pētīts jaunas metodes - zema pārklājuma visa genoma sekvenēšanas – iespējamais pielietojums, lai izvērtētu hiperholesterinēmijas poligēno mehānismu biežumu un lomu izteiktas hiperholesterinēmijas pacientu diferenciālā diagnostikā un pacientu aprūpē. Tiek pētīti pacienti ar klīniski diagnosticētu vai iespējamu ģimenes hiperholesterinēmiju, kas iekļauti Latvijas Ģimenes hiperholesterinēmijas reģistrā. Reģistrs tika izveidots 2015. gadā un ir lielākā šāda veida pacientu dinamiska kohorta Baltijas valstīs. Tā datubāzē ir iekļauti vairāk nekā 1000 pacientu. Pētījumā tiks noskaidrota poligēno mehānismu izplatība Latvijas pacientiem ar ĢH vai aizdomām par to, kā arī tiks noskaidrots ar zema pārklājuma visa genoma sekvenēšanas palīdzību noteiktā poligēnā hiperholesterinēmijas riska rādītāja (PGS – polygenic risk score) iespējamais pielietojums klīniskā praksē. Darba hipotēze ir, ka poligēnā hiperholesterinēmija ir bieži sastopama pacientiem ar fenotipiski diagnosticētu vai iespējamu ĢH, un lētāka PGS aprēķināšanas metodika bez dziļās visa genoma sekvenēšanas varētu tikt izmantota klīniskā praksē diagnozes precizēšanas un riska izvērtēšanas nolūkos.

Projekta pirmā fāze ir veiksmīgi pabeigta – pētījumam specifiskajā datubāzē ir atlasīti un iekļauti 500 pacienti, ir apkopota šo pacientu fenotipiskā informācija, iegūti DNS, no kuriem pirmajai pusei paraugu (250) pašlaik tiek pabeigta genoma sekvenēšana. Projekta ietvaros apkopotā informācija dod iespējas veikt arī cita veida pētnieciskas datu analīzes, kas ir rezultējies ar mutisku referātu LU Starptautiskajā medicīnas konferencē (Rīga, 2022. gada 25. martā) par paaugstināta lipoproteīna(a) izplatību ĢH pacientiem un pieņemtu stenda referātu Eiropas Aterosklerozes biedrības kongresā (Milāna, 2022. gada maijs) par lipīdus pazeminošās terapijas kombināciju efektivitāti ĢH pacientiem.

Papildus informācija par projektu sabiedriskajos medijos:

1. Žurnāls Ievas veselība (24.09.2021.) https://kardiologija.lv/wp-content/uploads/2021/09/GHH.pdf

2. RigaTV24 raidījums Dr. Apinis. (28.3.2022.; 2. daļa; no 21. minūtes par projektu) xtv.lv/rigatv24/video/6QpRYy0lGXd-28_03_2022_dr_apinis_1_dala https://xtv.lv/rigatv24/video/wY7PQ3nAG9E-28_03_2022_dr_apinis_2_dala

Pēdējās izmaiņas veiktas