Valsts pētījumu programmas "Enerģētika" projekts

Projekta nosaukums latviski: Enerģētikas un klimata modelēšana virzībā uz oglekļa neitralitāti

Projekta nosaukums angliski: Energy and climate modelling towards net zero emissions

Projekta numurs: VPP-EM-2018/NEKP-0001

Projekta vadošais partneris: Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)

Projekta vadītājs: Andra Blumberga (RTU)

Projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitāte (LU) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU: Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte

Projekta zinātniskais vadītājs no LU puses: Līga Leitāne

Projekta īstenošanas periods: 18.02.2019.–06.12.2021.

Projekta kopējais finansējums: 558 000,00 EUR, tajā skaitā LU piešķirtais finansējums: 59 002,60 EUR.

Projekta laikā tika veikta:

  1. Datu pieejamības analīze un alternatīvu ieguves metožu izstrāde;
  2. Atskaites izstrāde par apkopoto informāciju un alternatīvajām metodēm;
  3. Izstrādāts nacionālais vispārējā līdzsvara modelis ar izvērstu enerģētikas  sektoru, lai novērtētu enerģētikas politikas pasākumu ekonomisko efektu;
  4. Veikta politikas pasākumu vides, klimata, ekonomiskās un sociālās ietekmes novērtēšanas metodikas aprobācija metodiskajos semināros un vebināros;
  5. Modelēšanas  rezultātus sasniedzot, tiek strādāts pie publikācijām, tos iesniedzot starptautiskajos zinātniskajos žurnālos, kas indeksēti, kā arī plānotas dalības starptautiskajās zinātniskajās konferencēs;
  6. Plānots iekļaut modeļa konsolidētu versiju  studiju procesā;
  7. Tiks izstrādāti priekšlikumi nacionālās statistikas sistēmas pilnveidošanai.

Papildu informācija par projektu