Projekta nosaukums latviski: „Ādas vēža agrīnas diagnostikas precizitātes uzlabošana ar neironu tīkliem.”

Projekta nosaukums angliski: “Skin cancer early diagnostics accuracy improvement by using neural networks.”

Projekta līguma numurs: lzp-2018/2-0052

Projekta vadītāja: Ilze Ļihačova

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2018. līdz 01.12.2020.

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir izveidot un klīniski aprobēt jauna veida portatīvu ierīci un agrīnai ādas vēža diagnostikai. Diagnostisko procesu veidos spektrālo un fluorescento parametrisku attēlu iegūšana specifiskā apgaismojumā un to apstrāde izmantojot mākslīgus neironu tīklus. Prototipa ierīce un attēlu apstrādes neironu tīkla algoritms tiks klīniski pārbaudīts uz dažādām ļaundabīgām un labdabīgām ādas veidojumu grupām Latvijas Onkoloģijas Centrā augsti kvalificētā onkologa vadībā. Šādas ierīces izveide būtiski uzlabos ādas vēža agrīnās diagnostikas un pēcoperācijas uzraudzības pieejamību, palielinot cilvēku dzīves ilgumu un kvalitāti. Projekta pētniecisko grupu veidos pieredzējuši biofotonikas, elektronikas un onkoloģijas eksperti, kā arī jaunie zinātnieki no Latvijas Universitātes (LU) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU).

Projekta rezultāti: 

Paredzētās aktivitātes līdz projekta beigām

Skaits

Zinātniskās publikācijas zinātniskajos žurnālos, kuru citējamības indekss sasniedz vismaz 50% no nozares vidējā.

1

Zinātniskās publikācijas, kas indeksētas SCOPUS, WoSCC un/vai ERIH+

5

Intelektuālā īpašuma nostiprināšana (ASV vai ES pagaidu patentu pieteikums)

1

Dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs

4

 

Atsauce publicitātei (reference for publicity):

LV: Pētījums tiek īstenots ar Latvijas Zinātņu padomes finansējuma atbalstu projektā “Ādas vēža agrīnas diagnostikas precizitātes uzlabošana ar neironu tīkliem” (vienošanās Nr: lzp-2018/2-0052).

ENG: This work has been supported by Latvian Council of Science funded project “Skin cancer early diagnostics accuracy improvement by using neural networks” (agreement No: lzp-2018/2-0052).

Publikācijas:

  1. Katrina Bolochko, Dmitrijs Bliznuks, Dilshat Uteshev, Ilze Lihacova, Alexey Lihachev, Yuriy Chizhov, and Andrey Bondarenko "Towards to deep neural network application with limited training data: synthesis of melanoma's diffuse reflectance spectral images", Proc. SPIE 11074, Diffuse Optical Spectroscopy and Imaging VII, 110741O (11 July 2019); doi.org/10.1117/12.2527173

Dalība konferencēs:

  1. Katrina Bolocko, Dmitrijs Bliznuks, Dilshat Uteshev, Ilze Lihacova, Alexey Lihachev, Yuriy Chizhov, Andrey Bondarenko, “Towards to deep neural network application with limited training data: synthesis of melanoma's diffuse reflectance spectral images,” SPIE European Conferences on Biomedical Optics, 23-27 June 2019, Munich, Germany.