LU Zinātniskās darbības attīstības atbalsta kārtība apstiprināta ar 20.04.2018 LU Rīkojumu Nr. 1/148.

Atbalstu šīs kārtības ietvaros piešķir tikai gadījumos, ja nav iespējams piesaistīt finansējumu no LU pamatstruktūrvienībām vai citiem finansējuma avotiem, piemēram, pētniecības projektiem.

Zinātnes departaments informē

Ņemot vērā, ka bāzes un snieguma finansējuma centralizētie līdzekļi LU centralizētajiem servisiem un zinātniskās darbības attīstības atbalstam, kas noteikti ar LU 11.06.2019. rīkojumu Nr. 1/227 "Par zinātniskās institūcijas bāzes finansējuma un snieguma finansējuma 2019.gadam izlietojumu", ir izlietoti, ar 17.07.2019. tiek pārtraukta struktūrvienību un akadēmiskā personāla pieteikumu pieņemšana un finansēšana šādiem atbalsta veidiem:

  • dalībai starptautiskos pasākumos;
  • zinātnisko pasākumu organizēšanai LU;
  • zinātniskās darbības attīstības projektu īstenošanai;
  • ilgtermiņa saistību izpildei (izņemot institucionālās biedru maksas starptautiskās un nacionālās organizācijās; patentu pieteikšana, reģistrēšana un uzturēšana; iekārtu un aprīkojuma apdrošināšana; zinātnisko, populārzinātnisko žurnālu un cita veida periodisku publikāciju izdošana).

 

Sīkāka informācija: 
Zinātnes departaments

Līga Daugaviete,

t. 67033878

e-pasts: liga.daugaviete@lu.lv

Raiņa bulvāris 19, 243. telpa

Efektīvas sadarbības projektu mērķis ir veicināt sadarbību starp LU un biznesa uzņēmumiem, pašvaldībām, lai nodrošinātu komersantiem, pašvaldībām tautsaimniecībā pieprasītu pētniecības un attīstības uzdevumu kvalitatīvu risinājumu. Izstrādātu un kopīgi realizētu projektus, piesaistot Eiropas Savienības fondus un citus finansējuma avotus un līdzekļus.

 

Kontaktinformācija:

Inese Jurkovska 
inese.jurkovska@lu.lv , 67033880

Justs Dimants 
justs.dimants@lu.lv, 67033872