LU Zinātniskās darbības attīstības atbalsta kārtība apstiprināta ar 20.04.2018 LU Rīkojumu Nr. 1/148.

Atbalstu šīs kārtības ietvaros piešķir tikai gadījumos, ja nav iespējams piesaistīt finansējumu no LU pamatstruktūrvienībām vai citiem finansējuma avotiem, piemēram, pētniecības projektiem.

Sīkāka informācija: 
Zinātnes departaments

Līga Daugaviete,

t. 67033878

e-pasts: liga.daugaviete@lu.lv

Raiņa bulvāris 19, 243. telpa

Latvijas Universitāte izsludina EFEKTĪVAS SADARBĪBAS PROJEKTU konkursu. 
Dokumentu oriģinālu papīra formā (Projekta iesniegums, Projekta partnera apliecinājums par dalību Projekta īstenošanā) iesniegšana no 02.04.2019. līdz 06.05.2019. Raiņa bulvārī 19, 243. telpā (darba dienās plkst. 9.00 – 17.00) un elektroniski (pdf un word formātā) uz adresi: inese.jurkovska@lu.lv un zd@lu.lv, tematā norādot : Efektīvas sadarbības projekts. 

Kontaktinformācija:

Inese Jurkovska 
inese.jurkovska@lu.lv , 67033880

Justs Dimants 
justs.dimants@lu.lv, 67033872