LU Zinātniskās darbības attīstības atbalsta kārtība apstiprināta ar 20.04.2018 LU Rīkojumu Nr. 1/148.

Atbalstu šīs kārtības ietvaros piešķir tikai gadījumos, ja nav iespējams piesaistīt finansējumu no LU pamatstruktūrvienībām vai citiem finansējuma avotiem, piemēram, pētniecības projektiem.

Sīkāka informācija: 
Zinātnes departaments

Līga Daugaviete,

t. 67033878

e-pasts: liga.daugaviete@lu.lv

Raiņa bulvāris 19, 243. telpa

Efektīvas sadarbības projektu mērķis ir veicināt sadarbību starp LU un biznesa uzņēmumiem, pašvaldībām, lai nodrošinātu komersantiem, pašvaldībām tautsaimniecībā pieprasītu pētniecības un attīstības uzdevumu kvalitatīvu risinājumu. Izstrādātu un kopīgi realizētu projektus, piesaistot Eiropas Savienības fondus un citus finansējuma avotus un līdzekļus.

 

Kontaktinformācija:

Inese Jurkovska 
inese.jurkovska@lu.lv , 67033880

Justs Dimants 
justs.dimants@lu.lv, 67033872