1) Interreg Centrālās Baltijas jūras programma 2014.-2020. gadam 
Projektu pieteikumu iesniegšana no 15.10.2018.-16.11.2018.
Informācija latviešu valodā
Informācija angļu valodā


2) Pilsētvides attīstības programma URBACT III 2014.-2020. gadam 
Projektu pieteikumu iesniegšana no 7.01.2019.
Informācija latviešu valodā
Informācija angļu valodā

3) LU Efektīvas sadarbības projektu konkurss
Projektu pieteikumu iesniegšana līdz 08.10.2018.
Informācija latviešu valodā

4) EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.g. programmas "Pētniecība un izglītība" ietvaros izveidotajā Baltijas pētniecības programma (Baltic Research Programme) Norvēģijas Pētniecības padome sadarbībā ar Igaunijas Pētniecības padomi izsludinājusi projektu konkursu, kurā projektus var iesniegt Igaunijas zinātniskās institūcijas sadarbībā ar Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas zinātniskām institūcijām.
Projektu pieteikumu iesniegšana līdz 2019. gada 31. janvārim.
Papildus informācija par konkursu un pieteikuma veidlapa

 

Projektu īstenošanas noteikumi 

Informācija par projektu konkursiem

Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā
Latvijas Investīciju aģentūras mājas lapā
Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta mājas lapā un Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta mājas lapā latviešu valodā
Centrālā finanšu un līgumu aģentūras mājas lapā (ES struktūrfondi)
Sociālās integrācijas fonda mājas lapā