Latvijas zinātnieki, doktorantūras studenti un doktoranti aicināti piedalīties Baltijas Pētniecības programmas (Baltic Research Programme) atklāšanas un tīklošanās pasākumā š. g. 25. oktobrī Tallinā. Baltijas Pētniecības programmas 2018. gada konkursā, ko organizē Igaunijas Pētniecības padome, Latvijas zinātniskās institūcijas ir aicināti  būt partneri (ZI partnerība – vismaz divas Baltijas valstis un viena donorvalsts ir obligāts nosacījums projektam).

Informācija par semināru Tallinā un pieteikuma veidlapas ceļa un uzturēšanās izdevumu kompensēšanai dalībai seminārā pieejamas Valsts izglītības un attīstības aģentūras mājaslapā.

Papildu informācija par Baltijas Pētniecības programmu pieejama Izglītības un Zinātnes ministrijas mājaslapā

!!! Konkursu, kurā projektu iesniedzēji ir Latvijas zinātniskās institūcijas, plānots izsludināt 2019. gada septembrī/oktobrī. 

 

1) Interreg Centrālās Baltijas jūras programma 2014.-2020. gadam
Projektu pieteikumu iesniegšana no 15.10.2018.-16.11.2018.
Informācija latviešu valodā
Informācija angļu valodā

2) Pilsētvides attīstības programma URBACT III 2014.-2020. gadam 
Projektu pieteikumu iesniegšana no 7.01.2019.
Informācija latviešu valodā
Informācija angļu valodā

3) LU Efektīvas sadarbības projektu konkurss
Projektu pieteikumu iesniegšana līdz 08.10.2018.
Informācija latviešu valodā

 

Projektu īstenošanas noteikumi 

Informācija par projektu konkursiem

Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā
Latvijas Investīciju aģentūras mājas lapā
Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta mājas lapā un Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta mājas lapā latviešu valodā
Centrālā finanšu un līgumu aģentūras mājas lapā (ES struktūrfondi)
Sociālās integrācijas fonda mājas lapā