Projekta nosaukums: Ziemas ķiploku audzēšanas modernizācija drošas ražas ieguvei bioloģiskajā saimniecībā

Projekta Nr.: 18-00-A01620-000014

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda  lauku attīstībai Latvijas Lauku  attīstības programmas 2014-2020.gadam pasākuma „Sadarbība” 16.2.apakšpasākuma „Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” ietvaros.

Projekts tiek realizēts ar mērķi iegūt regulāras un augstas ziemas ķiploku ražas bioloģiskajā saimniecībā, izmantojot ķiploku audzēšanu segtajās platībās kontolētos apstākļos ziemas periodā un precīzās tehnoloģijas audzēšanā uz lauka.

Kopējais projekta īstenošanas laiks: 20.08.2018.-27.02.2021.

LU kā partnera dalība  projekta realizācijā paredzēta 24 mēnešus: 20.08.2018.-19.08.2020.

Projekta partneri:

  • z/s „Lazdiņas” (vadošais partneris),
  • z/s „Mazkūlīši”,
  • MZI APP „Dārzkopības institūts”,
  • Latvijas Universitāte, struktūrvienība Bioloģijas institūts.

Projekta darba grupa LU: vadošā pētniece/zinātniskā vadītājaAnita Osvalde, vadošais pētnieks Andis Karlsons, vadošā pētniece Gunta Čekstere

LU kā partnera funkcijas un uzdevumi

  • izstrādāt augsnes ielabošanas shēmu ķiploku audzēšanai bioloģiskajā saimniecībā.
  • veikt dažādu substrātu sastāva izpēti  ķiploku stādāmā materiāla ziemošanas periodam.
  • izstrādāt piemērotāko substrāta sastāvu ķiploku stādāmā materiāla audzēšanai kasešu sistēmā.
  • nodrošināt projekta publicitāti, piedaloties 1 lauku dienas organizēšanā.
  • piedalīties savlaicīgā projekta atskaišu sagatavošanā visā projekta realizācijas periodā un regulārā projekta partneru komunikācijā.

Projekta kopējais finansējums: kopējās izmaksas 99 971,08 EUR, t. sk.,  ELFLA atbalsts 82 773,97 EUR.  

LU finansējums: kopējās izmaksas 33227,30 EUR, publiskais finansējums 29904,57 (90%) EUR

Projekts noslēdzies, projekta ziņojums pieejams šeit.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē. 

Atbalsta Zemkopības minstriijas un Lauku atbalsta dienests