Eiropas Sociālā fonda 8.2.2. specifiskais atbalsta mērķis “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta.

Projekta nosaukums: “Akadēmiskā personāla atjaunotne un kompetenču pilnveide Latvijas Universitātē”

Projekta līguma numurs: 8.2.2.0/18/A/010

Projekta īstenošanas termiņš: 01.10.2018.–30.09.2022.

Projekta kopējais finansējums: 4 391 021,18 EUR (Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 3 732 368,00 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums 658 653,18 EUR)

Projekta vadītājs: Iveta Lāce, LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas projekta vadītāja 

Projekta mērķis: Latvijas Universitātes un tās koledžu - Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas un Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžas akadēmiskā personāla izaugsmes un attīstības veicināšana – jaunu pasniedzēju un ārvalstu pasniedzēju piesaiste, kā arī esošo pasniedzēju kompetenču paaugstināšana.

Projekta galvenie rezultāti: atbalsts doktorantu/zinātnisko grādu pretendentu un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaistei un tālākas sadarbības īstenošanai, kā arī akadēmiskā personāla kompetenču pilnveidošanai. 

Pēdējās izmaiņas veiktas