Projekta nosaukums: Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)

Projekta līguma numurs: Nr. 1.1.1.1/20/A/035

Projekta partneri: SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”

Projekta īstenošanas termiņš: 01.07.2021. – 30.11.2023.

Projekta kopējais finansējums: 540 540.00 EUR,  t.sk., LU daļa 324 323.75 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Mārcis Leja

Administratīvais vadītājs: Līga Grantiņa

Projekta mērķis: Veicināt izelpas gaistošo marķieru koncepciju kolorektālā vēža (KRV) skrīningā, veicinot jauna hibrīda analizatora izstrādāšanu šim mērķim.

Projekta galvenie rezultāti u.c. informācija par projekta īstenošanu: Projekta zinātniskie rezultāti sniegs jaunas zināšanas par hibrīda izelpas analizatora iespējamo pielietojumu KRV skrīningā. Kaut gan lielākajā daļā Eiropas Savienības (ES) valstu šobrīd ir pieejamas skrīninga programmas, pašlaik izmantotie testi joprojām nav ideāli. Projekta iegūtie rezultāti būs svarīgi klīniskajai praksei gan Latvijā, gan globāli – valstīs ar vidējo vai augsto KRV slogu.

Projekta kopsavilkums:

HYCOR projekta vispārējais mērķis ir atvieglot Viedās specializācijas stratēģijas (3S) prioritāšu īstenošanu Latvijā, tādējādi attīstot valsts pētniecības potenciālu, stiprinot uz zināšanām balstītu sabiedrību un veicinot tautsaimniecības konkurences priekšrocības un pastiprinot starptautisko sadarbību pētniecības jomā.

Projekta pamatojums ir balstīts uz grupas iepriekšējo pieredzi, kā arī jauniem tehnoloģiskiem sasniegumiem gaistošo organisko savienojumu (GOS) noteikšanā cilvēka izelpā, lai atklātu vēzi. Ir paredzams, ka hibrīda analizatora koncepcija dos labumu, apvienojot metālu oksīdu (MOX) un infrasarkanā spektra (IS) sensoru iegūtos datus. Šis pētījums būs pirmais, kas globāli risinās šo koncepciju KRV noteikšanā. Turklāt, tiks izmantotas tradicionālās metodes, jo īpaši gāzu hromatogrāfija kopā ar masspektrometriju (GC-MS), lai izpētītu no vēža audiem emitēto GOS bioloģisko nozīmi, kas palīdzēs turpināt attīstīt hibrīda analizatora uztveršanas pieeju.

Pētījuma rezultātā tiks izstrādāta jauna medicīniskā tehnoloģija ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi sekmējot Latvijas RIS3 stratēģijas 1. izaugsmes prioritātes īstenošanu, jo īpaši prioritāti: “Zināšanu ietilpīga medicīna, tostarp biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas.”

Ir plānots sagatavot un publicēt 3 oriģinālas zinātniskās publikācijas zinātniski recenzētos žurnālos, 2 no tām – žurnālos ar citējamības rādītāju > 50% no vidējā rādītāja attiecīgajā jomā. Rezultātus paredzēts izplatīt 5 tēzēs. Šajā projektā tiks nodarbināti vismaz 2 studenti, tajā skaitā 1 doktorantūras students; pēc projekta pabeigšanas tiks saglabātas 2 jauno zinātnieku darba vietas.

Projekts tiks realizēts Latvijas Universitātes (LU) vadībā partnerībā ar komercsabiedrību – Liepājas reģionālo slimnīcu (slimnīcu).

08.10.2021.

Ir veiksmīgi uzsākti projekta HYCOR sagatavošanas darbi. 

Laika periodā no jūlija līdz oktobrim tika uzsākti projekta “Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)” sagatavošanas darbi, pēc kuru izstrādes būs iespējams uzsākt projekta klīniskās aktivitātes ar pētījuma dalībniekiem.

Šajā laika posmā, klīnicisti un pētnieki sadarbojoties, ir strādājuši pie vienots projekta klīniskā protokola sagatavošanas, pēc kura turpmāk noritēs projekta klīniskās aktivitātes. Pētnieki izstrādā standartprocedūru protokolus, atjauno anketas, datu tveršanas programatūru, kurā tiks ievadīta informācija par katru pētījuma dalībnieku; izveido subjektu atlases kritērijus, kā arī nodrošina pētījuma dalībnieku iekļaušanas shēmu, pēc kuras turpmāk tiks aicināti pētījuma pacienti dalībai projektā.  

17.01.2022.

Iekļauti pirmie projekta HYCOR dalībnieki

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts sadarbībā ar Latvijas Onkoloģijas Centru (LOC) ir uzsācis projekta HYCOR klīniskās aktivitātes, projekta vajadzībām nodrošinot kolorektalo vēža pacientu iekļaušanu pētījumā.

Pētījumā tiek aicināti piedalīties pacienti, kam ir apstiprināta kolorektālā vēža diagnoze. Pacientiem tiek sniegta informācija par pētījumu, tā mērķiem, kā arī iespēju ziedot pētījuma vajadzībām izelpas paraugus un audu materiālus, kas tiek iegūti operācijas laikā. Uz doto brīdi projektā ir iekļauts 21 pētījuma dalībnieks ar kolorektālo vēzi.

2022. gada 25. janvārī

Dr.Apinis un klausītāji iepazīstas ar HYCOR pētījumu

24. Janvārī, ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/035 “Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam - HYCOR” vadītājs un vadošais pētnieks, profesors Mārcis Leja piedalījās TV24 raidījumā “Dr.Apinis – Kas jauns gastroenteroloģijā”.

Raidījuma laikā Mārcis Leja pastāstīja par jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem gastroenteroloģijas jomā, kā arī iepazīstināja klausītājus ar HYCOR pētījumu.

Raidījuma ieraksts - 1. daļa un 2. daļa

2022. gada 3. martā

Notiek apmācības Liepājas petījuma centra darbiniekiem

No 1.-11. martam Liepājas pētījuma centrā notiek apmācības topošajiem GISTAR pētījuma Liepājas pētījuma centra darbiniekiem. Mācības tiek organizētas gan klātienē, gan attālināti, atbilstoši epidemioloģiskajām prasībām. 2. martā lekciju mācību dalībniekiem lasīja ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/035 “Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam - HYCOR” vadītājs Mārcis Leja. Microsoft Teams vidē Mārcis Leja iepazīstināja pētījuma darbiniekus ar GISTAR pētījumu un ar kuņģa un zarnu vēža aktualitātēm Latvijā un pasaulē. Kā mācībspēki apmācībās piedalījās arī projekta jaunie zinātnieki Arnis Kiršners, Daiga Šantare un Sergejs Paršutins. Mācību laikā jaunā komanda tiek iepazīstināta ar pētījuma mājas lapu, datu lietošanas un drošības noteikumiem, GISTAR datu vadības sistēmu, pētījuma protokolu un pētījuma dalībnieku iekļaušanas kārtību, kā arī par sadarbību ar ģimenes ārstiem un speciālistiem lokālā līmenī.

2022. gada 9. martā

Bezmaksas pārbaudes kuņģa-zarnu trakta saslimšanām

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts sadarbībā ar Liepājas reģionālo slimnīcu ir uzsākuši veikt bezmaksas pārbaudes kuņģa-zarnu trakta saslimšanām 40 - 64 gadus veciem iedzīvotājiem.

Kuņģa-zarnu trakta saslimšanas pārbaudes tiek veiktas Liepājas pētījuma centrā: Jūrmalas ielā 23, Liepājā. Pētījuma centra darba laiks 7:00 – 13:00. Lai pierakstītos uz bezmaksas izmeklējumiem, lūdzam zvanīt pa tālruni 25 679 868.

2022. gada 11. aprīlī 

Medijiem prezentēta Liepājas zinātnisko pētījumu centra darbība 

Klātesot mediju pārstāvjiem, notikusi Liepājas pētījumu centra preses konference – informatīva darbības prezentācija. Tās mērķis bija iedzīvotājiem skaidrot pētījumu norisi un to nozīmību ļaundabīgo saslimšanu diagnosticēšanā.  

Veiksmīgiem pētījuma rezultātiem, pieteikties dalībai pētījumā īpaši aicināti kungi no 40 līdz 64 gadu vecumam. Centrs Liepājā darbojas Jūrmalas ielā 23 katru darba dienu no 7:00 līdz 13:00. Pieteikties dalībai pētījumā, saņemot bezmaksas gremošanas trakta pārbaudi (skrīningu), var, zvanot pa tālruni 25679868. 

2022. gada 26. jūlijā 

GISTAR projekta ietvaros vairāki pacienti uzsākuši Helikobakrētijas pilori ārstēšanu   

Turpinoties LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta projektam "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)" sadarbībā ar Liepājas reģionālo slimnīcu, tā ietvaros vairākiem pacientiem uzsākta helikobaktērijas pilori jeb H.pylori ārstēšana.    

Projekta ietvaros H.pylori eradikācijas kurss pacientiem tiek nodrošināts bez maksas.  

H.pylori ir spirālveida baktērija, kura ir pielāgojusies dzīvei cilvēka kuņģa skābajā vidē. Tā nosaka peptiskas čūlas veidošanos, kā arī atrofiska gastrīta un kuņģa vēža attīstību.  

Apmēram 80% no inficētajiem indivīdiem nenovēro nekādus slimības simptomus, tomēr 1-2% gadījumos H.pylori nēsātājiem attīstās kuņģa vēzis vēlākā dzīves laikā. Tādēļ ir ļoti svarīgi atpazīt riska grupas indivīdus savlaicīgi. 

Lasīt vairāk par projektu