Projekts “Mikroaļģu kultivēšanas aprobēšana slēgtās akvakultūras sistēmās un to efektivitātes novērtējums zivju barībā” (Nr. 20-00-F02201-000001) tiek īstenots Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma 22.01 “Inovācija” ietvaros.

Kopējais projekta īstenošanas laiks: 01.12.2020.-31.08.2023.

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte (LU Bioloģijas institūts)

Projekta sadarbības partneris: Biedrība “Kurzemes Zvejniecības Ražotāju Organizācija”

Projekta mērķis: izstrādāt uz mikroaļģu bāzes veidotas zivju barības maisījuma ieguves metodi, lai aizstātu tradicionāli ražošanā izmantojamās izejvielas tādas kā zivju milti un eļļas.

Projekta pētījumu virzieni:

1) izpētīt un optimizēt zivju barībai piemērotāko aļģu sugu augšanas apstākļus ar mērķi iegūt pēc iespējas vairāk proteīnu, polinepiesātināto taukskābju un karotinoīdu.

2) iegūt lašveidīgo zivju barības maisījumu, kas bagātināts ar mikroaļģu biomasu, tādējādi ļaujot atteikties no dzīvnieku izcelsmes  izejvielu izmantošanas.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

  • novērtēt mikroaļģu tīrkultūru mērķa savienojumu produktivitāti dažādām mikroaļģu kultūrām;
  • optimizēt mikroaļģu kultivācijas apstākļus laboratorijas apstākļos;
  • optimizēt mikroaļģu dziļumfermentācijas procesu slēgtā tipa kultivācijas sistēmā;
  • izstrādāt mikroaļģu barības receptūru un eksperimentāli iegūt barību;
  • novērtēt mikroaļģu izcelsmes zivju barības efektivitāti akvakultūrā;
  • novērtēt inovatīvās zivju barības iegūšanas tehnoloģiskās iespējas.

Projekta kopējais finansējums: 397 500,00 EUR, t.sk. EJZF atbalsts 357 749,97 EUR

LU finansējums: 397 500,00 EUR, t.sk. EJZF atbalsts 357 749,97 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs (vadošais pētnieks) no LU puses: ir Dr. biol. Pāvels Semjonovs.

Vairāk informācija par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.