Projekta nosaukums: Efektīvas jūras telpiskās plānošanas regulējuma ietvars un īstenošanas izaicinājumi un paraugprakses piemēri Baltijas jūras kontekstā
Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/514
Projekta sadarbības partneri:

 • Tartu Universitāte (University of Tartu)
 • Viļņas Universitāte (Vilnius University)
 • Klaipēdas Universitāte (Klaipeda University)
 • “Grupa93”, SIA (Latvija)
 • “Hendrikson & Ko”, OÜ (Igaunija)

Projekta īstenošanas termiņš: 01.05.2020. – 30.04.2023.
Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 133,805.88 EUR, LU daļa 5 % – 6,690.31 EUR
Projekta mērķis: nodrošināt tiesiskās vides caurskatāmību, atvieglojot efektīvas Baltijas jūras teritorijas plānošanas ieviešanu saskaņā ar tās tiesisko regulējumu tiesību normu piemērotājiem, nozares pārstāvjiem un teritorijas plānošanas speciālistiem ikdienas praksē.

Projekta rezultāti:

 • sešas zinātniskās publikācijas (trīs no tām publicētas Web of Science/Scopus un vismaz viena ar citēšanas indeksu 50% no nozares vidējā),
 • dalība ar ziņojumiem sešās zinātniskās konferencēs,
 • trīs populārzinātniskie raksti,
 • 72 populārzinātniski bloga ieraksti par aktualitātēm un ziņām, kas saistītas ar pētniecības jomu, tostarp populārzinātniskā veidā informējot par projekta īstenošanas gaitu,
 • trīs atklātās lekcijas vai līdzīga veida pasākumi,
 • deviņas starptautiskās mobilitātes,
 • praktiskā lietotāja rokasgrāmata.

Papildu informācija par projekta īstenošanu:

Pētījums būs praktiska rakstura moderns pētījums, kas aplūko jūras teritorijas plānošanas ieviešanas jautājumus. Šāda veida veida jomas pētījumam ir būtiska nacionālā nozīme, lai izveidotu pamatu praktiskai jūras teritorijas plānošanas un tās tiesiskā ietvara ieviešanai, līdzsvarojot ekonomisko attīstību ar vides aizsardzības prasībām un veicinot ilgtspējas mērķu sasniegšanu jūras vidē. Tādējādi pētījums nodrošinās jūras teritorijas plānojuma ilgtspējas, efektivitātes un labas pārvaldības principu ievērošanu. Projekta galvenās mērķauditorijas ietver jūras teritorijas plānošanas un ar to saistīto tiesību normu piemērotājus, nozares pārstāvjus un teritorijas plānošanas speciālistus. Pētījuma rezultāti būs noderīgi arī tiesību zinātnes un citu zinātņu pētnieku darbā, studiju procesā un plašākas sabiedrības izpratnes veidošanai par jūras teritorijas plānošanas jautājumiem.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas