Projekta nosaukums: Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanas risku un iespēju izpēte finansializācijas kontekstā: Fintech nozares attīstības teorētiskās un praktiskās sekas Baltijas valstīs

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/491 ​

Projekta sadarbības partneri: Trinity College Dublin (Īrija), Institute for International Political Economy Berlin (Berlin School of Economics and Law) (Vācija), Universidad de Buenos Aires (Argentīna).​

Projekta īstenošanas termiņš: 01.06.2020-31.05.2023​

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 133805,88 EUR, LU daļa 5 % (6690,31 EUR).​

Projekta mērķis: Šī projekta mērķis ir izpētīt finansializācijas radītās problēmas, iespējas un sekas viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) ieviešanai Latvijā. Projekta ietvaros tiks analizēta Fintech nozares attīstība Baltijas valstīs, jo šī nozare tiek uzskatīta par galveno Latvijas RIS3 ieviešanas sastāvdaļu.​

Projekta rezultāti: Paredzams, ka projekta ietvaros tiks:​

  • Publicēta viena akadēmiskā monogrāfija (izdevniecība - Routledge);​
  • Publicēti seši recenzēti raksti žurnālos, kas indeksēti SCOPUS/Web of Science datubāzēs;​
  • Izstrādāts un publicēts viens politikas ziņojums par Fintech regulējumu Baltijas valstīs.

Pirmā ceturkšņa laikā (01.06.-31.08.2020)  sagatavots apmācību un semināru rīcības plāns, ir izveidota projekta interneta vietne (https://baltfinresearch.eu/) un akadēmiskais darbs par finansēšanu Baltijas valstīs ir iesniegts sekojošajam zinātniskajam žurnālam - "Cambridge Journal of Economics".

Otrā ceturkšņa laikā (01.09.-30.11.2020) sagatavots akadēmiskais darbs par finansēšanu Latvijā, kas ir iesniegts sekojošajam zinātniskajam žurnālam - "Journal of Baltic Studies"; kopīgs pieteikums starptautiskai sadarbībai ir iesniegts COST Action proposal "Sustainable Finance and Regional Development in the Digital Age" un notikusi dalība FINGEO seminārā "Evolving Geographies of FinTech".

Trešā ceturkšņa laikā (01.12.2020-28.02.2021) ir iesniegti divi akadēmiskie raksti par finansēšanu Latvijā un Baltijas valstīs sekojošiem zinātniskajiem žurnāliem: "Journal of Baltic Studies" un "New Political Economy".

Ceturtajā ceturksnī veiktie uzdevumi ietver akadēmiskā raksta sagatavošanu, kas nosūtāms žurnālam "Review of International Political Economy", un prezentācijas sniegšanu kā galvenajam referentam starptautiskajā konferencē "LIFE QUALITY OF ORGANISATIONS AND INDIVIDUALS IN THE DIGITAL AGE”, kuru organizēja Biznesa vadības koledža (Latvija).

Piektajā ceturksnī pētnieciskais raksts tika iesniegts žurnalam "Cambridge Journal of Regions, Economy and Society" (CJRES), kas tika pieņemts publicēšanai. Turklāt es esmu piedalījies divās starptautiskās konferencēs, sniedzot prezentācijas: "33rd Annual Meeting of the Society for the Advancement of Socio-Economics" un Regional Studies Association "Regions in Recovery Global E-Festival".

Sestajā ceturksnī pēcdoktorantūras pētnieks uzsāka virtuālo mobilitāti Trinitijas koledžā (Dublina) (no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. maijam), un publicēja tiešsaistē akadēmiskos rakstus “Europeanisation, foreign banks and cycles of dependent financialisation in the Eastern European periphery: the Baltic experience” (DOI: 10.1080 / 13563467.2021.1994542) un "Financialisation, regional economic development and the coronavirus crisis: a time for spatial monetary policy?" (DOI: https://doi.org/10.1093/cjres/rsab033 ).

Septītajā ceturksnī akadēmiskais raksts "Rethinking growth models and dependent financialization in the European (semi-)periphery: evidence from Estonia, Latvia and Lithuania" ir iesniegts žurnālam Review of International Political Economy.

Astotajā ceturksnī pēcdoktorantūras pētnieks turpina virtuālo mobilitāti Trinitijas koledžā (Dublina) (no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. jūnijam).

Pēdējās izmaiņas veiktas