Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/2/18/279
Projekta īstenošanas termiņš - 36 MĒNEŠI
Projekta kopējais finansējums, LU daļa:  133,805.88 EUR, LU daļa 20
070.89 EUR.
Projekta mērķis: Izstrādāt vienas dimensijas (1D) kompozīta ZNO/polidopamīna (PDA) nanomateriālus ar augstu virmas un tilpuma malu attiecību, uzlabot struktūru elektroniskajām, optiskajām un sensitīvajām īpašībām. 
Projekta rezultāti: 4 publikācijas pētniecības žurnālos ar augstu ietekmes faktoru, piemēram, Sensors and Actuators B, Biosensors and Bioelectronics, ACS Nano, Small, Journal of Physical Chemistry, uc, 3 konferenču tēzes vai abstrakts, 6 LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts (ASI) semināri, 2 pētnieka naktsis/laboratoriskajās demonstrācijās, 2 atvērtās lekcijas, 2 semināri valsts aģentūrām

1. ceturksnis (01.01.2019- 31.03.2019)
Projekta pirmais mēnesis aizsākts ar literatūras izpēti par kādu ar projektu saistītu tēmu. Tika veikti uzdevumi no pirmās darba daļas: viena dimensijas cinka oksīda polydopamine (1D ZnO/PDA) nanostruktūru sintēze, struktūra un optiskais raksturojums.
Tika īstenoti nākamie uzdevumi:
1. ZnO nanolayers izgatavošana, izmantojot ķīmiskās vannas pārklāšanu;
2. PDA slāņa izgatavošana pa 1D ZnO veidnēm, izmantojot ķīmiskās vannas nogulsnēšanu ar dažādiem parametriem, piemēram, dopamīna koncentrāciju un nogulšņu laiku;
3. 1D ZnO/PDA nanostruktūru struktūras īpašību izpēte, izmantojot XRD, TEM un SEM;
4. Deponēto 1D ZnO/PDA nanostruktūru elektronisko īpašību izpēte, izmantojot FTIR un Raman metodes;
5. Telpas temperatūras raksturojums 1D ZnO/PDA nanostruktūrām, izmantojot fotoluminiscences un difūzās atstarošanas spektroskopiju.

2. ceturksnis (01.04.2019- 30.06.2019)

 • Sagatavota Postdoc projekta pirmā ceturkšņa atskaites prezentācija, un 2. maijā tā prezentēta LU ASI seminārā.
 • Piedalījos Latvijas Universitātes Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienā, 17th of May (laboratoriskajās demonstrācijās)
 • Kopsavilkuma sagatavošana par E-MRS Fall Meeting un izstādi, kas notiks Varšavas Tehnoloģiju universitātē no 16. līdz 19. septembrim.
 • 1D veidņu izgatavošana, izmantojot elektrolīzes metodi, un ZnO nanoslāņu ražošana, izmantojot atomu slāņa nogulsnēšanos (mobilitāte uz Monpeljē universitāti, Eiropas membrānu institūtu, Francija).

3. ceturksnis (01.07.2019 - 30.09.2019)

 • Piedalījos starptautiskajā konferencē “’Nanomaterials for biosensors and biomedical applications” (2019. gada 2.-4. Jūlijs, Jūrmala, Latvija), un pētījuma rezultāti tika prezentēti plakātu sesijā ("Investigation of photoinduced processes in one dimentional ZnO/polydopamine nanostructures", Viktoriia Fedorenko, Daina Damberga, Igor Iatsunskyi, Emerson Coy, Radosław Mrówczyński, Roman Viter). Veicināju sadarbību ar uzņēmumiem, kuri darbojas saistībā ar nanomateriāliem.
 •  Dalība 2019. gada E-MRS (European Materials Research Society) rudens sanāksmē ar mutisko prezentāciju “Investigation of photoinduced processes in one-dimensional ZnO/polydopamine nanostructures” simpozijā M: “Metal oxide- and oxyhydride-based nanomaterials for energy and environment-related applications”. 15.09.2019. - 19.09.2019. – Varšavas Tehnoloģiskā Universitāte, Polija, Varšava.
 • Piedalīšanās Eiropas Zinātnieku nakts – 27 septembrī – LU Akadēmiskā centra zinātņu māja, Jelgavas ielā 3, Atomfizikas un spektroskopijas institūts. Laboratorija bija atvērta vairākiem demonstrējumiem un eksperimentiem.Tika parādīti nākamie eksperimenti: - Elektro vērpšanas precesā iegūto nano šķiedru ražošana un optiskais raksturojums; - Elektro vērpšanas metodes pielietošana dažādiem mērķiem; - Fotoluminiscences sistēma mērījumiem šķidrumā; - Šķidro sensoru testēšana kombinējot fotoluminiscenci ar mikrofluidiku.
 •  Ir izstrādāta mikrofluidisks un optiskā sistēma fotoluminiscences mērījumiem.Tika izvēlēti optimālie šķidruma padeves parametri un aizraujošās gaismas intensitāte.

4. ceturksnis (01.10.2019 - 31.12.2019)

 • Dažāda biezuma PDA slāņi tika nogulsnēti uz 1D ZnO nanostruktūrām ar atšķirīgu struktūru.
 • Tika izmērīta 1D ZnO/PDA nanostruktūru cikliskā voltammetrija ar un bez UV gaismas.
 • Tika izpētīta sagatavoto nanostruktūru hronoamperometrija un fotoluminiscence.
 • Tika nodrošināts sākotnējs Ochratoxin A un Aflatoxin B1 specifisko monoklonālo antivielu un glikozes oksidāzes imobilizācijas tests uz 1D ZnO / PDA nanostruktūru virsmām.
 • Tika novērtēta korelācija starp 1D ZnO / PDA nanostruktūru struktūru un optiskajām īpašībām.
 • Tika aprēķinātas un analizētas defektu koncentrācijas ZnO pirms un pēc PDA nogulsnēšanas.
 • Pirmie dati par ZnO / PDA saskarnes procesu modelēšanu tika prezentēti ASI seminārā (19.12.2019.).