Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/2/18/279
Projekta īstenošanas termiņš - 36 MĒNEŠI
Projekta kopējais finansējums, LU daļa:  133,805.88 EUR, LU daļa 20
070.89 EUR.
Projekta mērķis: Izstrādāt vienas dimensijas (1D) kompozīta ZNO/polidopamīna (PDA) nanomateriālus ar augstu virmas un tilpuma malu attiecību, uzlabot struktūru elektroniskajām, optiskajām un sensitīvajām īpašībām. 
Projekta rezultāti: 4 publikācijas pētniecības žurnālos ar augstu ietekmes faktoru, piemēram, Sensors and Actuators B, Biosensors and Bioelectronics, ACS Nano, Small, Journal of Physical Chemistry, uc, 3 konferenču tēzes vai abstrakts, 6 LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts (ASI) semināri, 2 pētnieka naktsis/laboratoriskajās demonstrācijās, 2 atvērtās lekcijas, 2 semināri valsts aģentūrām

1. ceturksnis (01.01.2019- 31.03.2019)
Projekta pirmais mēnesis aizsākts ar literatūras izpēti par kādu ar projektu saistītu tēmu. Tika veikti uzdevumi no pirmās darba daļas: viena dimensijas cinka oksīda polydopamine (1D ZnO/PDA) nanostruktūru sintēze, struktūra un optiskais raksturojums.
Tika īstenoti nākamie uzdevumi:
1. ZnO nanolayers izgatavošana, izmantojot ķīmiskās vannas pārklāšanu;
2. PDA slāņa izgatavošana pa 1D ZnO veidnēm, izmantojot ķīmiskās vannas nogulsnēšanu ar dažādiem parametriem, piemēram, dopamīna koncentrāciju un nogulšņu laiku;
3. 1D ZnO/PDA nanostruktūru struktūras īpašību izpēte, izmantojot XRD, TEM un SEM;
4. Deponēto 1D ZnO/PDA nanostruktūru elektronisko īpašību izpēte, izmantojot FTIR un Raman metodes;
5. Telpas temperatūras raksturojums 1D ZnO/PDA nanostruktūrām, izmantojot fotoluminiscences un difūzās atstarošanas spektroskopiju.

2. ceturksnis (01.04.2019- 30.06.2019)

  • Sagatavota Postdoc projekta pirmā ceturkšņa atskaites prezentācija, un 2. maijā tā prezentēta LU ASI seminārā.
  • Piedalījos Latvijas Universitātes Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienā, 17th of May (laboratoriskajās demonstrācijās)
  • Kopsavilkuma sagatavošana par E-MRS Fall Meeting un izstādi, kas notiks Varšavas Tehnoloģiju universitātē no 16. līdz 19. septembrim.
  • 1D veidņu izgatavošana, izmantojot elektrolīzes metodi, un ZnO nanoslāņu ražošana, izmantojot atomu slāņa nogulsnēšanos (mobilitāte uz Monpeljē universitāti, Eiropas membrānu institūtu, Francija).