1.1.1.2.pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" 2.kārta

 
Nr.p.k. Pēcdoktoranta vārds, uzvārds Projekta Nr. Projekta nosaukums
1  Victoria Fedorenko 1.1.1.2/VIAA/2/18/279 Fotoinducēto procesu pētīšana vienas dimensijas ZnO/polidopamīna nanostruktūrās
2 Gunta Kalvāne  1.1.1.2/VIAA/2/18/265 Klimata pārmaiņu ietekme uz fitofenoloģiskajām fāzēm un ar to saistītie riski Baltijas reģionā
3 Anete Borodušķe 1.1.1.2/VIAA/2/18/256 Biotehnoloģiskie risinājumi mērķsavienojumu kontrolei melnajā plūškokā Sambucus nigra in vitro šūnu kultūrās un in planta, izmantojot endofītiskos mikroorganismus
4 Tija Sīle 1.1.1.2/VIAA/2/18/261 Laika apstākļu matemātiskā modelēšana - metodoloģijas attīstība un pielietojumi Latvijā
5 Imants Kaldre 1.1.1.2/VIAA/2/18/264 Elektromagnētiskās metodes metāla matricas nano-kompozītu iegūšanai
6 Olga Sozinova 1.1.1.2/VIAA/2/18/283 Reālā laika aerobioloģiskais monitorings un prognostiskā modelēšana sabiedrības veselībai ar putekšņu datu saplūšanas un asimilācijas metodēm
7 Andrejs Sabanskis 1.1.1.2/VIAA/2/18/280 Termisko spriegumu un augšanas apstākļu ietekme uz punktdefektu un dislokāciju sadalījumiem pusvadītāju kristālos
8 Agris Pentjušs 1.1.1.2/VIAA/2/18/278 Zymomonas mobilis potenciāls svarīgāko bioķīmisko savienojumu ražošanā  : stehiometriskā analīze 
9 Zigmārs Rendenieks 1.1.1.2/VIAA/2/18/277 Jauno meža zemju nozīme ainavas telpiskās struktūras izmaiņās Latvijā no 1967. līdz 2017. gadam
10 Inese Poļaka 1.1.1.2/VIAA/2/18/270 Uz taksonomiju balstīta klasifikācija agrīnai kuņģa un kolorektālā vēža diagnostikai
11 Agnese Rusakova 1.1.1.2/VIAA/2/18/296 Kursa dizains augstākajā izglītībā efektīvu studiju rezultātu sasniegšanai: neievēlēto pasniedzēju iekļaušana