Ētikas aspektu izvērtēšanas kārtību studentu īstenotiem pētījumiem (izņemot rezidentūras un doktorantūras studējošos) nosaka LU fakultātes.

Nepieciešamības gadījumā LU fakultātes dome apstiprina pētījumu ētikas komitejas nolikumu un sastāvu studentu pētījumu izvērtēšanai.

Informācija par LU fakultāšu ētikas komitejām atrodama fakultāšu tīmekļvietnēs: