Latvijas Universitāte (LU) izsludina pēcdoktorantu pieteikšanos Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu 4. atlases kārtas iesniegšanai Valsts izglītības attīstības aģentūrā (turpmāk tekstā – VIAA). 

Pieteikšanās un pētniecības pieteikumu dokumentu sagatavošanas, iesniegšanas LU laiks – no 01.06.2020. līdz 06.07.2020.

Periodā no 07.07.2020. līdz 20.07.2020. tiks izskatīti iesniegtie dokumenti un pētniecības pieteikums sagatavots iesniegšanai VIAA.

Pēcdoktorants piesakās elektroniski, aizpildot pieteikuma formu https://docs.google.com/forms/d/1AnVZnemRRoTaSAUGV-dpR5LCXsO8DS263XCF4M037Z0/edit  un vienlaicīgi nosūtot uz e-pastu: pecdoktoranti@lu.lv aizpildītu un parakstītu LU struktūrvienības apliecinājumu (5.pielikums). Ja apliecinājums netiek saņemts, pieteikums tālāk netiek virzīts.  

Kad LU Zinātnes departamentā saņemts elektroniskais pieteikums un LU struktūrvienības apliecinājums (5. pielikums), LU kā pētniecības pieteikumu iesniedzējs pieprasīs Jums piekļuvi VIAA PostDoc informācijas sistēmai, kurā būs jāsagatavo pētniecības pieteikums latviešu valodā.

LU Zinātnes departamenta pārstāvji ar Jums sazināsies, nosūtīs palīgmateriālus pētniecības pieteikuma dokumentu sagatavošanai.

Dokumenti, kas saskaņā ar nolikumu jānosūta DOC vai DOCX formātā uz elektroniskā pasta adresi pecdoktoranti@lu.lv līdz 06.07.2020., uzskaitīti zemāk.

Nosūtāmie dokumenti: 

1. pielikums. Pēcdoktoranta dzīves gājuma apraksts/CV (angļu valodā); 

2. pielikums. Pētniecības tēmas pieteikuma zinātniskais apraksts /Research Project Proposal (angļu valodā);  

3. pielikums. Pēcdoktoranta apliecinājums; 

4. pielikums. Papildvienošanās;

6. pielikums. Apliecinājums par LU nozares zinātniskā konsultanta atbalstu.  

Lai nodrošinātu laicīgu piekļuvi POSTDOC sistēmai pilnā pētniecības pieteikuma sagatavošanai, piekļuves piešķiršana notiks regulāri (aptuveni reizi nedēļā). 

Sīkāka informācija pa tālruni : 67033874, 67033879 

LU veic personas datu apstrādi pēcdoktorantu atlases, reģistrācijas un komunikācijas nodrošināšanas nolūkos. Papildu informācija: https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/www.lu.lv/Dokumenti/Privatuma_politika.doc  

Ja jums rodas jautājumi par personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar LU personas datu aizsardzības speciālistiem, rakstot uz e-pastu: datu.specialisti@lu.lv   

 

Saņēmējs:

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000076669

Izglītības iestāžu reģ. Nr. 3341000218

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586

Projekta konta nr. (katram projektam savs) Projekta nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/001 Pētniecības pieteikuma nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/… (katram projektam savs)