Lai nodrošinātu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” īstenošanu, saskaņā ar vērtēšanas komisijas lēmumu APSTIPRINĀT pētniecības pieteikumu sagatavošanu šādiem pēcdoktorantiem: 

1. Eksaktajās, dabas un dzīvības zinātnēs:

1.1.  Maksims ARMAZAROVS;

1.2. Anete BORODUŠĶE;

1.3. Lada BUMBURE;

1.4. Inese CERA;

1.5. Marine DALLAKYAN;

1.6. Viktoria FEDORENKO;

1.7. Imants KALDRE;

1.8. Gunta KALVĀNE;

1.9. Rūdolfs LIVANOVIČS;

1.10. Vanesa LUKINSONE;

1.11. Ilze OZOLA;

1.12. Agris PENTJUŠS;

1.13. Inese POĻAKA;

1.14. Zigmārs RENDENIEKS;

1.15. Olga RITENBERGA;

1.16. Andrejs SABANSKIS;

1.17. Tija SĪLE;

1.18. Līga ZARIŅA;

1.19. Natalja ZORINA.

 

2.      Sociālajās zinātnēs:

2.1.  Māris ONDŽEVS.

 

3.      Humanitārajās zinātnēs:

3.1.  Ingus BAROVSKIS;

3.2.  Rūdolfs BRŪZIS;

3.3.  Agnese RUSAKOVA;

3.4.  Anne SAUKA.