4. februāris, 2016

10:00 - 14:00
Visvalža ielā 4a, 402. aud.

Sekcijas sēde "Valodniecības sekcija"
Valodniecība
Vadītājs Jeļena Dorošenko

I. Karapetjana, G. Roziņa
Pārnesamās prasmes studentu nodarbinātības veicināšanai starpdisciplinārā skatījumā

J. Dorošenko
Lietotāju vajadzības un tiešsaistes vārdnīcas

L.T. Lapa
Aliterācija senajos un modernajos angļu tekstos

D. Liepiņa
Zoomorfā metafora biznesa terminoloģijā

V. Kalnbērziņa, N. Polianoviča
Ortogrāfiskās kompetences veidošana un vērtēšana

V. Kalnbērziņa, T. Kunda
B1 un B2 līmeņa angļu valodas apguvēju vārdu krājuma biežuma profili

L. Karpinska
Skaidrojošās divvalodu vārdnīcas: angļu-latviešu "Password" vārdnīcas gadījuma izpēte

T. Bicjutko
Otrās personas vietniekvārdu lietojums mūsdienu bērnības atmiņu memuārā

V. Apse
Mīti un realitāte par studentu publiskās runas prasmēm angļu valodā

I. Sokolova
Komunikatīvā kompetence un emocijas

5. februāris, 2016

10:00 - 15:45
Visvalža ielā 4a, 204.aud

Sekcijas sēde "Romānistika. Valodniecība un valodu apguve"
Valodniecība
Vadītājs Jeļena Vladimirska

Jeļena Vladimirska
Intonācija un mīmikas-žestu zīmes mutiskās runas segmentācijā un intersubjektīvās citādības īstenošanā.

Baiba Linde, Ieva Stepanova, Madara Liepa, Agnesa Logina, Alisa Bulavkina
Franču valodas (augsta līmeņa l2) korpusa transkripcija un analīze.

Olga Ozoliņa
« N + N » konstrukcijas franču valodā. diahroniski pētījumi (viduslaikos - xxi gadsimtā).

Irina Novicka, Dina Šavlovska
Studentu iesaistīšanās tiešsaistes diskusiju forumos: rakstīšanas prakse, socializācija vai sadarbība?

Olga Billere
Gimenes koncepta izpratne franču un latviešu proverbiālās formās: salīdzinošā analīze.

Marija Boržemska
Sociokulturālais konteksts franču valodas apguvē.

Džulio LoBello
Vēstules, autobiogrāfijas un stāsti. valoda kā pacientu ar psihiskiem traucējumiem medicīniskās diagnostikas līdzeklis.

Ļudmila Gorelkina
Valodu sajaukšanās kā instruments kultūras identitātes veidošanai reklāmā.

Ludmila Ļozova
Sievietes tēls semantiskajā pieejā: Trojas Romāns, Fīvu Romāns un Enejas Romāns.

8. februāris, 2016

14:00 - 17:00
Visvalža ielā 4a, 339. aud.

Sekcijas sēde "Sastatāmās valodniecības un tulkošanas sekcija"
Valodniecība
Vadītājs Andrejs Veisbergs

Andrejs Veisbergs
Tulkojumkritika neatkarīgajā Latvijā (1920-1940)

Maija Brēde
Izcēluma efekta veidošana publiskās runās

Gunta Ločmele
Latviešu valodas konkurētspējas izpausmes reklāmā

Svetlana Koroļova, Veneta Žīgure
Kultūrreāliju tulkošana un kultūras identitātes saglabāšana tulkojumos

Ieva Sproģe
Kontrastīvs atsauksmju/rekomendācijas vēstuļu vēstījums vācvalodīgajā un latviešu valodas telpā

Helēna Gizeleza
Terminrades aktualitātes gastroenteroloģijas terminoloģijā

Agnija Platace
Angļu aizguvumi latviešu un norvēģu presē 1930. gados

Arvils Šalme
Latviešu valodas prasmes līmenis studiju procesā

12. februāris, 2016

10:30 - 14:30
Visvalža ielā 4a, 402. aud.

Sekcijas sēde "Literatūra, teksts, tulkošana (spāņu valodas telpa)"
Valodniecība
Vadītājs Alla Placinska

Alla Placinska
M. Rozenbergas ieguldījums Spāņu un Latīņamerikas literatūras tulkošanā.

Miguel Ángel Pérez Sánchez
Tulkojot "Lāčplēsi" spāņu valodā: dzejas tulkošanas galvenās iezīmes un grūtības.

Ilva Šinta
Latviešu literatūras tulkojumi spāņu un citās Eiropas valodās. Situācijā mūsdienās.

Liene Mustapa
Paragvajiešu rakstnieka Huana Manuela Markosa romāna "Guntera ziema" tulkojuma prezentācija.

Juan Vela Bermejo
Dekaences simboli „The Doors " grupas līdera Džima Morrisona dzejas tulkojumos spāņu valodā.

Alberto Torres Fernández
Onomatopejas tulkojamības problemātika

Myriam Perea Espinosa
Protests 19.gs. sieviešu prozā.

Ludmila Grīsle
Teksta nozīme valodas apguves procesā

Alla Baikova
Meksikāņu ēdienu nosaukumu un to sastāvdaļu atveide Lauras Eskivelas romāna "Como agua para chocolate" latviešu tulkojumā (Saldi rūgtā šokolāde).

Roberto Bahena
Nāves tēmai veltīta dzeja Meksikā.

17. februāris, 2016

14:15 - 16:30
Visvalža ielā 4a, 422. aud.

Sekcijas sēde "Somugristikas sekcija"
Valodniecība
Vadītājs Ivars Orehovs

Ojārs Bušs
Leksisko somugrismu izpēte: mūsdienu situācija

Kertu Kibermane (Kerttu Kibbermann)
Reduplikācija igauņu un latviešu valodā

Ērika Krautmane
Gramatiskā evidencialitāte lībiešu valodā

Anna Freiberga, Ivars Orehovs
'Zelta zirga' motīvs igauņu tautas pasakā un dažos Latvijas kultūrtelpas paraugos

Marija Semjonova
Maldīgā un vilinošā sievišķība Riku Korhonena romānā "Ārstu romāns" (2008)

26. februāris, 2016

10:00 - 16:30
Visvalža ielā 4a, 422. aud.

Sekcijas sēde "Par izglītību. Saturs un forma"
Valodniecība
Vadītāji: Ineta Balode, Igors Koškins

Apvienotā ģermāņu un slāvu valodniecības sekcija

Igors Koškins
Aizguvuma latv. tulks, viduslejasvācu tolk vēsture: kas bija Livonijas laiku tulki?

Dzintra Lele-Rozentāle
Valodu kontaktu izpausmes Vidzemes 17. gadsimta rokasgrāmatās.

Žanna Bormane
Tulkošana kā "mazā brīvība". Ē. Kestnera dzejoļi krievu valodā E. Etkinda tulkojumā.

Agnese Dubova
J. Zēvera publikācijas "Izglītības Ministrijas mēnešrakstā". Lingvistiskas piezīmes.

Aleksandrs Filejs
Ārzemnieku sastādītās krievu 16.-17. gs. sarungrāmatas: mācību līdzekļi tirdzniecības jomā lietotās krievu valodas apguvei.

Egita Proveja
Par sieviešu izglītību. Zinātniska satura populārs izklāsts Rīgas sieviešu laikrakstos.

Ineta Balode
Daži jautājumi par latviešu zemnieku lasīšanas un rakstīšanas prasmi 18. gadsimtā.

Jūlija Gabranova
Izglītība baltkrievu valodā Latvijā: ieceres un realitāte.

Ieva Blumberga
Digitālie mediji vācu valodas mācību līdzekļos un to ietekme uz svešvalodu docēšanu.

Tomass Levandovskis
Divvalodība. Aptaujas rezultāti.