11. februāris, 2016

10:00 - 13:00
Raiņa bulv. 19, 161. telpā

Sekcijas sēde "Reformācija – vēsture un mūsdienu izaicinājumi pasaulē un Latvijā"
Teoloģija
Vadītāji: Andris Priede, Normunds Titāns

Sēdi varēs skatīties tiešraidē. Video ieraksts

A. Priede
10.00 Reforma un reformācijas – apzīmējums un tā īstenošana Rietumeiropas Baznīcas vēsturē

J. Cālītis
10.30 Nepabeigtā reformācija un tās rezultāti Latvijā

I. Rode
11.00 Reformācija, Baznīca un vardarbība

K. Bankovskis
11.30 Rīgas reformatora A. Knopkena teoloģiskais mantojums – teksti, liecības un aktualitāte

I. Jansone
12.00 Reformācija kā beigas? Nīčes un Novālisa atbilde

D. Alksnis
12.30 Reformācija, reliģijas epistemoloģija un Bernards Lonergans

12. februāris, 2016

10:00 - 15:30
Raiņa bulv. 19, 161. telpā

Sekcijas sēde "Zinātnes un reliģijas dialogs"
Teoloģija
Vadītāji: Dainis Zeps, Normunds Titāns

Sēdi no 10.00 - 13.00 varēs skatīties tiešraidē. Video ieraksts

A. Atvars
10.00 Dievticības vieta inteliģenta cilvēka dzīvē

E. Taivāne
10.30 Eksaktā pieeja reliģiskās pieredzes pētniecībā

N. Titāns
11.00 Teoloģija pēc sociobioloģiskajiem (biokulturālajiem) reliģijas skaidrojumiem?

D. Zeps
11.30 Daba, valoda, matemātika, Dievs

E. Biķis
13.00 Radītāja īpašību iezīmes cilvēka kā radījuma būtībā fiziskās un garīgās veselības aspektā

F. Gahbauer
13.30 Spoliatus ex supernaturalibus, vulneratus in naturalibus formula un tās interpretācijas ietekme zinātnē

Dz. Bušs
14.00 “Zinātniskā” filozofija kā zināšanu pacelšanās pa vispārinājuma līmeņiem – refleksija un reliģisko koncepciju vieta tajā

M. Klampe
14.30 Biblisko tekstu etimoloģijas izraisītie argumenti