25. janvāris, 2016

09:30 - 13:00
Raiņa bulv. 19, 415. telpa

Sekcijas sēde "Zinātņu vēsture un muzejniecība"
Starpdisciplināri
Vadītājs Ilgonis Vilks

Valdis Segliņš
Nezināmi dekoratīvi raksti uz akmens blokiem LU galvenās ēkas cokola apdarē

Māris Baltiņš
Papildinājumi LU mācībspēku sarakstā līdz 1944. gadam: problēmu loks

Sarma Kļaviņa
Jānis Endzelīns, Rainis un Aspazija: dzīves paralēles un krustpunkti

Daina Gavare
Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības izdevumi LU Bibliotēkas krājumā

Ilga Mantiniece
LU profesora Pētera Šmita (1869–1938) speciālā kolekcija Latvijas Universitātes Bibliotēkā

Viesturs Zanders
LZA goda doktors, grāmatzinātnieks, LU docētājs Aleksejs Apīnis (1926–2004)

Arnis Strazdiņš
LU mācībspēku kolekcijas LU Pedagoģijas muzeja krājumā

Alīda Zigmunde
LU privātdocents Nikolajs Kohanovskis cīņā starp likumu un izdzīvošanu 20. gs. 20. un 30. gados

Jana Jēruma-Grīberga, Valdis Gavars
Neredzīgais mācītājs Augusts Gregors ar LU teoloģijas kandidāta grādu

Jēkabs Raipulis
Malēnijas garīdznieki – nacionālo partizānu atbalstītāji

Gunta Marihina
LU ierēdnes Margrietas Akermanes dzīvesdarbības raksturojums

14:00 - 18:00
Raiņa bulv. 19, 415. telpa

Sekcijas sēde "Zinātņu vēsture un muzejniecība"
Starpdisciplināri
Vadītājs Arnis Vīksna

Ilgonis Vilks
Astronomijas popularizētājs Roberts Makstis

Jānis Jansons
Fizikas profesors Voldemārs Fricbergs (1926–1982)

Indulis Zvirgzdiņš
Enerģētikas speciālists Juris Mazurs (1905–1990)

Edgars Vimba
F. F. Štolla sēņu akvareļi LU Botānikas muzejā

Vija Hodireva
Mineraloģiskie retumi no LLA jaunatgūtajā LU Ģeoloģijas muzeja kolekcijā

Arturs Stalažs
Derīgo posmkāju faunas pētījumu vēsture Latvijā un ievērojamākie pētnieki

Vladimirs Kuzņecovs
Trako māja vai vājprātīgo slimnīca: 19. gadsimta Baltijas centrālās vājprātīgo slimnīcas projekti

Maija Pozemkovska
Profesora Gastona Bakmaņa (1883–1964) Rīgas radniecība

Ieva Jeļisejeva
LU Medicīnas fakultātes Zobārstniecības nodaļas izveide un darbība 20. gs. 20.–30. gados

Dzintars Mozgis
Vai Reinholds Girgensons (1882–1956) ir veicis pirmo sirds operāciju Latvijā?

Māris Pļaviņš, Jānis Bicāns
LU profesors Māris Mihelsons (1936–2014)– pacientu asinsvadu pieejas operāciju aizsācējs Latvijā

Arnis Vīksna
Veselības departamenta sadarbība ar LU Medicīnas fakultāti: 1919–1940

28. janvāris, 2016

10:00 - 12:10
Jelgavas ielā 1, 108. telpā

Sekcijas sēde "Māli augsnē un nogulumos"
Starpdisciplināri
Vadītāji: Austra Stinkule, Ģirts Stinkulis

Andis Kalvāns, Tiit Hang
Vai glaciolimnisko mālu granulometrisko sastāvu var izmantot kā sedimentācijas vides parametru indikatoru? Piemērs no Pērnavas līča

Enno Bregman, Florian Smit, Ilze Vircava
Zāles apledojuma morēna Nīderlandes ziemeļu daļā: zinātne un mūsdienu ietekme uz ainavas attīstību

Līvija Zariņa, Līga Zariņa
Minerālā mēslojuma ilgtermiņa ietekme uz augsnes kāliju velēnu podzolētajā augsnē

Jānis Vigovskis, Aivars Jermušs, Agrita Švarta, Daina Sarkanbārde
Barības vielu sastāva izmaiņas augsnē atkarībā no mēslojuma un kaļķošanas

Aivars Pogulis, Valdis Vircavs, Ilze Vircava
Podzolaugsnes agroķīmiskā un minerālā sastāva nozīme kultūraugu ražīgumā

Sandra Guzlēna, Gita Šakale, Daiga Tirzmale, Sergejs Čertoks
Stenda referāts. Mālu granulometriskā sastāva ietekme uz plaisu veidošanos celtniecības keramikā

13:20 - 15:50
Jelgavas ielā 1, 108. telpā

Sekcijas sēde "Māli un māla keramika arheoloģijā un vēstures pētījumos"
Starpdisciplināri
Vadītāji: Līga Zariņa, Baiba Dumpe

Vanda Visocka
Dekoratīvie elementi vēlā bronzas laikmeta keramikā Latvijas teritorijā

Alise Šulte
Agrās ripas keramikas izgatavošanas sākums Latvijas teritorijā (11.-13.gs.)

Baiba Dumpe
Rotājoši iespiedumi uz trauku malām kuršu keramikā – izplatības un hronoloģijas jautājumi

Valdis Bērziņš
Trauku malu formas un to nozīme bezripas keramikas izpētē

Ilze Vircava, Armin Kuningas, Kalle Kirsimäe
Rehidroksilācijas metodes testēšana vēsturisko ķieģeļu datēšanā

Saulius Sarcevičius, Ričardas Taraškevičius
Stenda referāts. Viļņas ķieģeļu sienas kā būtisks starpdisciplinārs pētījumu objekts

16:10 - 17:30
Jelgavas ielā 1, 108. telpā -

Sekcijas sēde "Mālu un to izstrādājumu netradicionāls pielietojums"
Starpdisciplināri
Vadītājs Anna Trubača-Boginska

Līga Bērziņa-Cimdiņa, Kristīne Šalma-Ancāne
Keramika un tās dimensijas

Visvaldis Švinka, Ruta Švinka, Inta Timma, Lauma Lindiņa, Andris Cimmers
Latvijas mālu netradicionāli pielietojumi

Līga Skariņa
Lodes ķieģelis kā mākslas darba izejmateriāls

Ieva Pastare
Māls produktu dizainā – zīmols „Drawies”

29. janvāris, 2016

09:00 - 10:50
Jelgavas ielā 1, 108. telpā

Sekcijas sēde "Māli vides tehnoloģijās un vides attīrīšanā"
Starpdisciplināri
Vadītāji: Olga Mutere, Juris Burlakovs

Rūta Ozola, Juris Burlakovs, Māris Kļaviņš
Mālu modifikācijas iespējas inovatīvu produktu ieguvei vides tehnoloģijās

Līva Dzene, Emmanuel Tertre, Fabien Hubert, Eric Ferrage
Sr2+- Ca2+ apmaiņa dažāda izmēra vermikulīta daļiņu frakcijās

Jūlija Karasa, Vizma Nikolajeva
Antibakteriālie materiāli uz Baltijas reģiona smektīta mālu bāzes

Victoria Krupskaya, Sergey Zakusin, Ekaterina Tyupina, Olga Dorzhieva, Michail Chernov
Montmorillonīta modificēšana ar skābēm un tā ietekme uz Cs adsorbciju

Andrejs Bērziņš, Ruta Švinka, Visvaldis Švinka, Olga Muter
Stenda referāts. Peldoši agregāti ar imobilizētām baktērijām pret peldošām eļļām: piemērotas keramikas meklējumi

11:10 - 13:30
Jelgavas ielā 1, 108. telpā -

Sekcijas sēde "Mālu minerālu un citu slāņainu materiālu struktūru pētījumi un to pielietojums farmācijā, medicīnā un kosmētikā"
Starpdisciplināri
Vadītāji: Līva Dzene, Anatolijs Mišņevs

Bella B. Zviagina and Victor. A. Drits
Īpašās pazīmes un identifikācijas kritēriji illīta-alumoseladonīta sistēmā

Boris Pokidko, Alexander Lvovsky, Nataliya Serkhacheva
Dažādās NaCl koncentrācijas atšķaidīta ūdens montmorillonīta dispersija: dažas iezīmes no DLS pētījuma

Agnese Stunda-Zujeva, Valentīna Stepanova, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Mālu pulveru suspensiju žāvēšana izsmidzināšanas žāvētavā

Iveta Kusiņa, Inga Dušenkova
Latvijas mālu izmantošana saules aizsardzības krēmu izgatavošanā

Anna Trubača-Boginska, Ance Līsmane, Kristīne Juhņēviča
Ar virsmas aktīvām vielām modificētu mālu stabilitāte

Inga Dušenkova, Valentīna Ševjakova, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Illīta mālu izmantošana emulsijas olīveļļa-ūdenī stabilizēšanai

15:30 - 18:10
Jelgavas ielā 1, 108. telpā -

Sekcijas sēde "Porainā keramika, biokeramika, nanostrukturēta keramika un kompozītmateriāli un pārklājumi"
Starpdisciplināri
Vadītāji: Agnese Stunda-Zujeva, Ruta Švinka

Ruta Švinka, Visvaldis Švinka, Jūlija Borovika, Ieva Zaķe-Tiļuga, Lauma Lindiņa
Strukturēta poraina kordierīta keramika

Māris Rundāns, Ingunda Šperberga
Termiskā trieciena ietekme uz kordierīta kompozītkeramikas mehānisko izturību

Gaida Sedmale, Ingunda Sperberga, Mārtiņš Randers, Polina Špela
Illītu un illītu mālu apstrādes paņēmienu ietekme uz to struktūras izmaiņām un keramikas materiālu īpašībām

Ruta Švinka, Inga Pudže
Porainas mālu keramikas modificēšanas iespējas

Signe Žvagiņa, Anita Bērziņa, Zaiga Petriņa, Anita Lielpētere
Augu augšanu veicinošu baktēriju imobilizācija uz keramikas granulām

Andrejs Šiškins, Austris Laksa, Zane Timermane, Viktorija Šidlovska, Viktors Mironovs, Jurijs Ozoliņš
Ar kombinēto metodi iegūtu mālu keramikas porainu granulu sorbcijas pētījumi

Ksenija Ivanova, Jūlija Karasa
Stenda referāts. Atdzelžotu triasa mālu organofilizācijas iespējas

Andrejs Šiškins, Austris Laksa, Zane Timermane, Viktorija Šidlovska, Jurijs Ozoliņš
Stenda referāts. Mālu dobo keramisko sfēru sorbcijas īpašību pētījumi

2. februāris, 2016

12:00 - 18:00
Mūkusalas ielā 3, LNB ēkā, LU LFMI Latviešu folkloras krātuves lasītava (5. stāvs)

Sekcijas sēde "Latviešu literatūras vēsture. Ernestam Dinsbergam – 200"
Starpdisciplināri
Vadītāji: Māra Grudule, Ieva Kalniņa

Latvistikas un baltistikas nodaļas vadītāja Ojāra Lāma ievadvārdi

Pārtraukumā (14.15.-15.00) iepazīšanās ar Ernestam Dinsbergam veltītu izstādi Latvijas Nacionālās bibliotēkas Alekseja Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītavā (5. stāvā)

Ieva Kalniņa
Ernesta Dinsberga tēls latviešu literatūrā

Sigita Kušnere
Dinsbergi Dundagā

Ivars Abajs
Dažas Skolotāja Ernesta Dinsberga atziņas

Viesturs Vecgrāvis
Kāpēc Poruks rakstīja par Dinsbergu?

Brigita Bušmane
Izloksne Ernesta Dinsberga darbos

Ojārs Lāms
Ernests Dinsbergs un antīkās kultūras recepcija

Pauls Daija
Ernests Dinsbergs un apgaismība

Māra Grudule
Ieskats Ernesta Dinsberga "Metrikā" (1890)

Ausma Cimdiņa
“Rīga” jeb ziņģe par Rīgu un tās dzīvi

Ilona Miezīte
Kādas lādītes stāsts. Ernesta Dinsberga fonds Rakstniecības un mūzikas muzejā

3. februāris, 2016

12:00 - 14:00
Raiņa bulv. 19, Mazajā aulā

Plenārsēde "Jauni izaicinājumi: Latvijas Universitātē, Latvijā, pasaulē"
Starpdisciplināri
Vadītājs Jānis Ikstens

Latvijas Universitātes 74. konferences plenārsēde.

Plenārsēdē ievadvārdus teiks LU rektors prof. Indriķis Muižnieks, Latvijas Republikas 12. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns nolasīs ziņojumu “Latvijas izglītības sistēmas izaicinājumi”, savukārt LU prof. Zanda Rubene – “Izglītības zinātne Latvijas Universitātē: pētniecības ietvars un perspektīvas”. Plenārsēdes vadītājs – LU prorektors sociālo un tiesību zinātņu jomā Jānis Ikstens.

Plenārsēdi būs iespēja skatīties LU portālā tiešraidē. Video ieraksts

I. Muižnieks
Ievadvārdi

Jānis Vucāns
Latvijas izglītības sistēmas izaicinājumi

Zanda Rubene
Izglītības zinātne Latvijas Universitātē: pētniecības ietvars un perspektīvas

5. februāris, 2016

14:00 - 18:00
Visvalža ielā 4a, 402. aud.

Sekcijas sēde "Latvistikas zinātniskā periodika. Aktualitātes un perspektīvas"
Starpdisciplināri
Vadītājs Ojārs Lāms

Pauls Daija
Humanitāro zinātņu žurnāls "Letonica"

Dace Dalbiņa, Ojārs Lāms
Latviešu valodas aģentūras zinātniski metodiskais izdevums “Tagad” - vēsture un digitālā nākotne

Ieva Kalniņa
Krājums "Literatūra un reliģija" laiku maiņā

Andra Kalnača, Ilze Lokmane
Valodas sistēma un lietojums

Inita Vītola
Valodas prakse: vērojam un iesakām

Līva Bodniece
Littera scripta manet, Baltijas pieredze antīkās literatūras tulkojumu pārvaldībā

12. februāris, 2016

10:00 - 14:00
Lomonosova ielā 1a, 325. telpa

Sekcijas sēde "Sociālā politika un sociālais darbs"
Starpdisciplināri
Vadītājs Līga Rasnača

Konferences sekcija veltīta sociālā taisnīguma un sociālās ilgtspējas jautājumiem, akcentējot sociālo darbinieku un sociālās politikas veidotāju ieguldījumu

Laura Spridzāne, Mareks Niklass, Dr.sc.soc.
Sociālie pakalpojumi cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem Rīgā

Iveta Skulte, Mareks Niklass, Dr.sc.soc.
Sociālo darbinieku iesaiste aktīvas novecošanas veicināšanā

Gunita Ozoliņa,Mg.paed., Līga Rasnača, Dr.sc.soc.
Sociālā darbinieka loma vardarbības ģimenē seku mazināšanā

Viesturs Kleinbergs, Anvars Zavackis, Dr.sc.soc.
Sociālais darbs ar senioriem lauku reģionos

Iveta Dārzniece, Mg. psih., Līga Rasnača, Dr.sc.soc.
Rehabilitācijas pieejas un prakse sociālajā darbā ar notiesātajiem dzimumnoziedzniekiem: Latvijas gadījums

Inga Liepa-Meiere, Mg. iur., Agita Misāne, M phil.
Politikas ietvars sociālajam darbam ar patvēruma meklētājiem un bēgļiem

Andra Mite, Mg. sc.pol.
Sociālā darba prestižs Latvijā

Endija Rezgale-Straidoma
Riski ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās

19. februāris, 2016

15:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 217. aud.

Sekcijas sēde "Ergonomikas un darba vides sekcija"
Starpdisciplināri
Vadītāji: Ženija Roja, Henrija Kaļķis

Ž. Roja
Ergonomikas un darba veselības aktualitātes Latvijā un citur pasaulē

H. Kaļķis
Sertificēti Eiropas ergonomisti un to priekšrocības Latvijā

A. Piščeva
Psihosociālie riski dzelzceļu darbiniekiem un to samazināšanas iespējas

I. Vilcāne
Elektromagnētiskie lauki kā darba vides riska faktors un tā mazināšanas iespējas

S. Rūtiņa-Rūtenberga
Psihosociālie riski un nodarbināto darba spējas zvanu centros strādājošajiem

I. Reinholds
Pieredze PVO rīkotā Baltijas valstu seminārā "Ķīmisko risku ietekmes uz cilvēku veselību novērtējums"

J. Osipova
Traumatisma riski veselības aprūpes iestādēs nodarbinātiem

I. Roja
Hroniska noguruma sindroms un tā novēršanas iespējas darbā

I. Garteļa
Darba aizsardzības iekšējās uzraudzības sistēmas ekspertīze un risku novērtēšana mazajā uzņēmumā

I. Kantāne
Darba vides risku analīze apģērbu tirdzniecības veikalu tīklā un preventīvie pasākumi

U. Karlsons
Nepilnības darba aizsardzības sodu sistēmā Latvijā

D. Garais
Veselības veicināšanas nozīme Darba aizsardzībā

16:00 - 19:00
Jelgavas ielā 1, 245

Sekcijas sēde "Digitalizācijas aicinājumi un izaicinājumi filoloģijā"
Starpdisciplināri
Vadītājs Ojārs Lāms

Brigita Kukjalko
Klasisko valodu apguve tiešsaistē

Mārtiņš Laizāns
Rīgas humānisti noelatīnitātes tiešsaistes resursos

Ojārs Lāms
Viļņas Universitātes Digitālās Filoloģijas centra pieredzes adaptācija

Līva Bodniece
Baltijas valstīs radītie Digitālo humanitāro zinātņu resursi

23. februāris, 2016

10:30 - 14:00
Visvalža ielā 4a, 409. telpa

Sekcijas sēde "Klasiskās filoloģijas sekcija. Respice, adspice, prospice!"
Starpdisciplināri
Vadītāji: Vita Paparinska, Ilze Rūmniece

V.Paparinska, I.Rūmniece, O.Lāms
Sekcijas plenārsēde. Klasiskai filoloģei Tamārai Fominai - 100

Vita Paparinska
Aristoteļa „Rētorikas” teksts: no manuskriptiem līdz kritiskiem izdevumiem

Līva Rotkale
Aristoteļa „Runas māksla": grūta doma īsos vārdos

Ilze Rūmniece
Par definējumiem Aristoteļa „Rētorikā”

Ieva Fībiga
Galēns par saviem traktātiem

Elizabete Ladeiko
Cilvēka galvas anatomiju apzīmējošā leksika Homēra „Īliadā”

Anna Strode
Mitoloģiskie aspekti 17. gs. latīņu kāzu dzejā Livonijā

Ilona Gorņeva
Latīņu valoda un kinematogrāfija: atsevišķi krustpunkti

26. februāris, 2016

14:00 - 16:00
Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zāle

Izstāde "LU publikācijas 2015"
Starpdisciplināri
Vadītājs Iveta Gudakovska

Virtuālās izstādes atklāšanas prezentācija

4. marts, 2016

16:00 - 19:00
Raiņa bulv. 19, kafejnīcā

Diskusija "Baltijas jūras reģiona studiju tagadne un nākotne"
Starpdisciplināri
Vadītājs Valdis Muktupāvels, Juris Krūmiņš

Ina Druviete
Ievadvārdi

Dins Merirands
Baltijas jūras reģiona studiju absolventa vīzijas par programmas nākotni

Olga Rajevska
No maģistra studijām līdz doktora grāda pretendentam

Māris Klišāns
Aktualitātes Baltijas valstu un Ziemeļvalstu sadarbībā 2016. gadā

Renāte Rumaka
No maģistratūras studijām līdz Augstākās izglītības padomes atzinībai

Karolin Dietrich
Ārzemnieka studijas Latvijā

programmas studenti un absolventi
Izaicinājumi un pieredze Baltijas jūras reģiona studijās

10. marts, 2016

10:30 - 14:30
Kalpaka bulv. 4, 327.telpā, 3.stāvā

Plenārsēde "Valsts pētījumu programmas "SUSTINNO" 2. posma rezultātu publiskā apspriešana"
Starpdisciplināri
Vadītājs Jānis Ikstens

Jānis Ikstens
VPP SUSTINNO programma un tās izpildes gaita

Alfreds Vanags
Ekonomiskā konkurētspēja un inovācija tautsaimniecībā

Baiba Bela
Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālā inovācija

Jānis Ikstens
Sabiedrības vērtīborientācijas un sabiedrības atjaunošanās

Raimonds Ernšteins
Vides daudzveidība un ilgtspējīga pārvaldība

14. marts, 2016

10:00 - 12:00
Raiņa bulv. 19, Mazajā aulā

Plenārsēde "ES finansēta zinātne – iespējas Latvijas un LU zinātnes izcilībām"
Starpdisciplināri
Vadītāji: Rektors, prof. Indriķis Muižnieks, Dr.Arnolds Ūbelis

Plenārlekcijas:

Arnolds Ubelis
Latvijas un LU zinātnieku līdzdalība ES Ietvara programmu finansētos projektos un augsti vērtēti H2020 projektu pieteikumi - neapstrīdams ES un pasaules līmeņa zinātniskās izcilības apliecinājums.

Vidvuds Beldavs
Latvijas Inovāciju sistēmas un zinātnes izvērtējums TEHNOPOLIS ekspertu grupas ziņojumā 2014.gada aprīlī - 2 gadi ir pagājuši, kas mainījies.

Andris Piebalgs
Jaunā ES Finansu Ietvara sadarbības programmas Āfrikas Valstu Savienības zinātnes potenciāla izaugsmei

16. marts, 2016

12:30 - 16:30
Visvalža ielā 4a, LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkas Āzijas lasītava

Sekcijas sēde "Akadēmiskais feminisms: literatūrfilozofiskie aspekti"
Starpdisciplināri
Vadītāji: Ausma Cimdiņa, Nataļja Šroma

Sekcija sagatavota, saņemot finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.– 2014. gadam saskaņā ar projektu „Gender, Culture and Power: Diversity and Interactions in Latvia and Norway” (Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās: Latvijas un Norvēģijas diversitātes), līguma Nr. NFI/R/2014/061

Ausma Cimdiņa
Latviešu rakstniecība starpkultūru komunikācijā: Norvēģijas finansu instrumenta izaicinājums

Ella Buceniece
Aktuālie mūsdienu feminisma profili: teorijā un Latvijas kultūrā

Maija Kūle
Dzimumsocialitāte un nacionālā identitāte: filozofisks skatījums

Anna Temkina
Dzimumsocialitātes studijas Krievijā: pagrieziens no liberālisma uz konservatīvismu

Nataļja Šroma, Anastasija Vedela
Būt sievietei/Kļūt par sievieti: Iniciācija Latvijas 20.gs. 20.–30.gadu sieviešu prozā

Ludmila Sproģe, Iveta Narodovska
Sieviešu epistolāro tekstu īpatnības

Rūdolfs Kristbergs
Sieviešu tēlu tipoloģija Aspazijas lugā “Zaudētās tiesības”