7. februāris, 2018

12:00 - 18:00
Visvalža ielā 4a, 201. aud.

Sekcijas sēde "Vide un identitāte literatūrā un kultūrā"
Literatūrzinātne
Vadītāji: Irina Novikova, Aleksejs Taube

Natālija Abrola
Indijas literatūra Latvijas kultūrvēsturiskajā vidē laikposmā no 19. gs. beigām līdz 1940

Mihails Čebotarevs
Ētikas jautājums Dž. Benvila romānā Mefisto

Randa Grumsle
'Bilanguaging' un identitāte Sandras Cisnerosas romānā Māja uz Mango ielas

Artūrs Kasjanovs
Losandželosa Reimonda Čandlera literārajos darbos

Alina Nidagundi
Mumbajas telpas indiešu kriminālromānos: mazuļa Ganēša detektīvaģentūras romānu sērija

Irina Novikova
Identitātes telpas Ernas Brodbēras romānā 'Luiziāna'

Aija Poikane-Daumke
Afro-vāciešu identitāte: Teodora Vonja Mihaela dzīve nacistiskajā Vācijā

Jūlija Popova
Iesakņoties vietā un pamest to: jēgpilna mobilitāte Kadzuo Išiguro romānos

Anastasija Ropa
Dzimuma telpas un heteronormatīva identitāte zirgu auļošanas stāstījumos

Marija Semjonova
Digitālās telpas lietojumi Johannas Sinisalo romānos (2001 un 2016)

Aleksejs Taube
Mijiedarbība starp personāžiem un telpu K. Išiguro romānā Negūtais mierinājums

Dārta Vinovska
Rozannas identitātes izmaiņas un pastāvība psihiatriskajā slimnīcā Sebastiana Barija romānā "Slepenie raksti"

Darja Voitjuka
Vietas un identitātes veidošana Kventina Tarantino filmā: Bēdīgi slavenie mērgļi

Diāna Zaķe
Mērijas Rovlandsonas identitātes maiņa viņas nebrīves laikā

12:00 - 17:00
Visvalža ielā 4a, 201. aud.

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma "Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija". Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Anglistikas nodaļas un HZF Dzimtes studiju centra sekcija "Vide un identitāte literatūrā un kultūrā""
Literatūrzinātne
Vadītājs Irina Novikova, Aleksejs Taube

Natālija Abrola
Indijas literatūra Latvijas kultūrvēsturiskajā vidē laikposmā no 19. gs. beigām līdz 1940.

Mihails Čebotarevs
Ētikas jautājums Dž. Benvila romānā Mefisto

Randa Grumsle
'Bilanguaging' un identitāte Sandras Cisnerosas romānā Māja uz Mango ielas

Artūrs Kasjanovs
Losandželosa Reimonda Čandlera literārajos darbos

Alina Nidagundi
Mumbajas telpas indiešu kriminālromānos: mazuļa Ganēša detektīvaģentūras romānu sērija

Irina Novikova
Identitātes telpas Ernas Brodbēras romāna „Luiziāna”

Aija Poikane-Daumke
Afro-vāciešu identitāte: Teodora Vonja Mihaela dzīve nacistiskajā Vācijā

Jūlija Popova
Iesakņoties vietā un pamest to: jēgpilna mobilitāte Kadzuo Išiguro romānos

Anastasija Ropa
Dzimuma telpas un heteronormatīva identitāte zirgu auļošanas stāstījumos

Marija Semjonova
Digitālās telpas lietojumi Johannas Sinisalo romānos (2001 and 2016)

Aleksejs Taube
Mijiedarbība starp personāžiem un telpu K. Išiguro romānā Negūtais mierinājums

Dārta Vinovska
Rozannas identitātes izmaiņas un pastāvība psihiatriskajā slimnīcā Sebastiana Barija romānā „Slepenie raksti”

Darja Voitjuka
Vietas un identitātes veidošana Kventina Tarantino filmā: Bēdīgi slavenie mērgļi

Diāna Zaķe
Mērijas Rovlandsonas identitātes maiņa viņas nebrīves laikā

8. marts, 2018

13:30 - 18:00
Visvalža ielā 4a, 214. aud.

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma "Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija". Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Rusistikas un slāvistikas nodaļas sekcija "Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā 2""
Literatūrzinātne
Vadītāji: Ludmila Sproģe, Iveta Narodovska

Irina Juhņeva (N.Lobačevska Nižegorodskas Valsts universitāte, Krievija)
A.Puškina „zaķīša mētelītis” krievu literatūrā: jautājums par tēla pastāvēšanas specifiku

Aleksejs Kozlovs (Tartu Universitāte, Igaunija)
D.Ahšarumova „1812. gada kara vēsturiskais apraksts”: jautājums par žanra evolūciju un koncepciju

Tatjana Tjernova (Voroņežas Valsts universitāte, Krievija)
M.Ļermontova daiļrade kā mākslinieciskās recepcijas priekšmets A. Marijengofa lugā „Dzejnieka piedzimšana”

Larisa Horeva (Krievijas Valsts humanitārā universitāte)
Pasakas naratīvās stratēģijas mūsdienu novelēs (par piemēru ņemot Krievijas un Argentīnas literatūru)

Irina Martjanova (A.Hercena Valsts pedagoģiskā universitāte, Krievija)
Klasiskās un mūsdienu prozas attīstības anomālijas: izteikuma un teksta dialektika

Dmitrijs Žatkins, Olga Durina (Krievijas Valsts Sociālā universitāte, Penzas Valsts Tehnoloģiskā universitāte, Krievija)
1910.–1920. gadu sākuma poētisko tulkojumu vēsture: D. Rossetti T. Klado tulkojumos

Nadežda Akulova (Berdjanskas Valsts pedagoģiskā universitāte, Ukraina)
Kinodetektīva ikonogrāfija un faktūra 1920.gadu Ukrainas prozā

Nataļja Šroma (Latvijas Universitāte), Nataļja Mihaļenko (Maksima Gorkija Pasaules literatūras institūts, Krievija)
Eiropa vs Krievija: utopiskie teksti Padomju Savienības un Latvijas 1920.gadu izdevumu lappusēs

Marina Ļebedeva (Baltkrievijas Valsts universitāte)
„Lauku prozas” komunikatīvā paradigma (A.Solžeņicina „Matrjonas sētas” un V.Šukšina „Stiprā vīra” mūsdienu lasījums)

Oksana Borisa (Ļvovas Valsts fiziskās kultūras universitāte, Ukraina)
„Ukrainas hata”: literārās kritikas modernizācijas pieredze

9. marts, 2018

10:00 - 17:00
Visvalža ielā 4a, 214.telpa

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma “Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Rusistikas un slāvistikas nodaļas literatūrzinātnes sekcija "Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā"
Literatūrzinātne
Vadītāji: Ludmila Sproģe, Linda Eltermane

Jekaterina Bolnova (N.Lobačevska Nižegorodskas Valsts Universitāte, Krievija)
Orfiskais mīts Marinas Cvetajevas dzejā

Valentīna Borbonjuka (Harkovas Valsts Dizaina un mākslas akadēmija, Ukraina)
„Sižets nelielam stāstam”: I. Franko novele “Sīļa spārns” A. Čehova daiļrades kontekstā

Oksana Paško (Nacionālā universitāte „Kijevas-Mogiļanskas akadēmija”, Ukraina)
Solomona Reisera 1920.gadu pierakstu grāmatas: interpritācijas pieredze

Jurijs Sidjakovs (Latvijas Universitāte)
Jaunlatgales tēma 1920.–1930.gadu Latvijas krievu periodikā

Nataļja Pitirimova (Pleskavas Valsts universitāte, Krievija)
M.Kločkova biogrāfijas viena epizode

Tatjana Barišņikova, Iveta Narodovska (Latvijas Universitāte)
F.Dostojevska „Idiots” latviešu tulkojumos

Ilona Motejunaite (Pleskavas Valsts universitāte, Krievija)
Mājas ideja padomju un postpadomju literatūrā: par piemēru ņemot V.Železņaka stāstu ‘Putnubiedēklis” un J. Katišonokas romānu „Kad aiziet cilvēks”

Anna Frolova (Voroņežas Valsts universitāte, Krievija)
Izstumtības estētika mūsdienu bērnu literatūrā

Anastasija Vedela (Latvijas Universitāte)
Marginālijas Raiņa un Aspazijas bibliotēkas grāmatās krievu valodā

Tomašs Kuprjanovičs (Kristiešu Teoloģijas akadēmija, Polija)
Protoprezistors Georgijs Šavelskis (1871–1951) – priesteris, kurš atdzīvināja Baltijas kultūras floti

Aleksandrs Žiteņevs (Voroņežas Valsts universitāte, Krievija)
„Nākotnes” koncepcija 20.gs. krievu literatūrā kā salīdzināmā pētījuma priekšmets

Ludmila Korņejeva (N.Gogoļa Ņežinskas Valsts universitāte, Ukraina)
Mazo žanru tīkla dzeja (порошки, пирожки, артишоки) kā krossopusa mākslinieciskā pasaule

Irina Stoļarova (A.Hercena Valsts Pedagoģiskā Universitāte)
Rīgas jaunības atbalss P.Vaila un A.Genisa daiļradē