24. februāris, 2016

14:30 - 16:00
Visvalža ielā 4a, 339. aud.

Sekcijas sēde "Literatūra – kultūra – mediji (vācu valodas telpa)"
Literatūrzinātne
Vadītājs Tatjana Kuharenoka

Ivars Orehovs
Jau vēsturiski, bet allaž izaicinoši: domas par Eiropas vienotību Jākoba Heinriha fon Lilienfelda darbā "Jaunā valsts ēka" ("Neues Staats-Gebäude"; 1767)

Natalja Poļakova
Vēstījuma un vizuālās telainības mijiedabība Eduarda fon Keizerlinga prozā

Tatjana Kuharenoka
Sireālās metodes autobiogrāfiskajos tekstos

Dmitrijs Golonovs
Autofikcionalitāte kā valodas pašportreta formas metode Paula Klee dienasgrāmatā

Inga Probst
Vom Ruhrgebiet über das Mitteldeutsche Industrierevier nach Kattowitz: Postindustrielle Räume und Landschaften in deutschsprachigen Gegenwartstexten

25. februāris, 2016

10:30 - 18:00
Visvalža ielā 4a, -205.aud. (10.00 - 12.15), 202.aud.(12.30. - 18.00)

Sekcijas sēde "Rusistikas un slāvistikas sekcija. Filoloģiskie lasījumi I. Prof. Ļeva Sidjakova atcerei veltīta starptautiska zinātniska konference"
Literatūrzinātne
Vadītājs Jurijs Sidjakovs

J. Orlickis
Puškina dzejas un prozas proporcija Ļ. Sidjakova koncepcijā

A. Belousovs
Oriģināls un rezultatīvs ieguldījums Puškina daiļrades izpētē: Ļ. Sidjakova doktora disertācijas oponentu atsauksmes

T. Kuzovkina
Ļ. Sidjakova vēstules J. Lotmana un Z. Mincas arhīvā

J. Sidjakovs
J. Lotmana un Z. Mincas vēstules Ļ. Sidjakovam

N. Dmitrejeva
Laicīgais cilvēks Puškinā prozā 1820. gadu beigās

S. Docenko
Vēlreiz par Oņegina un Ļenska dueli (no komentāra J. Lotmana komentāram)

G. Gumennaja
Puškina motīvi B. Sadovska dzejā

L. Sproģe
Pēteris Piļskis un puškinistikas problēmas

N. Kononova
Puškina „skaņas” A. Gaļiča dzejā

T. Barišņikova
Puškina reminiscences M. Cvetajevas estētikā

J. Marčenko
Kinoteksta izmantošana, mācot krievu valodu kā svešvalodu: A. Puškina stāsta „Sniegputenis” ekranizācija

N. Veršiņina
„Kārtības” ideja 18.–19. gs. muižas tekstos

J. Dmitrijeva
"Izvēlētie fragmenti no sarakstes ar draugiem" versus „Mirušo dvēseļu” otrais sējums

N. Orlova
Dostojevskis franču kino

N. Urvanceva
Literārās jubilejas Petrozavodskas pilsētas pirmsrevolūcijas periodikas lappusēs 1902. gadā

A. Jeremejeva
„Topošais bibliogrāfs... varbūt apraudāsies“: literāri mākslinieciskie nepadomju Krievijas žurnāli (1918.–1920. gadu sākums)

26. februāris, 2016

10:00 - 18:00
Visvalža ielā 4a, -202. aud.

Sekcijas sēde "Rusistikas un slāvistikas sekcija. Filoloģiskie lasījumi II. Prof. Ļeva Sidjakova atcerei veltīta starptautiska zinātniska konference"
Literatūrzinātne
Vadītājs Tatjana Barišņikova

A. Gromova
Virsraksta tēls-arhetips L. Zurova romānā „Lauks”

N. Mihaļenko
A. Čajanova mistiskie garstāsti romantiskās tradīcijas kontekstā

N. Šroma
Sieviete-Madonna Latvijas krievu literātu 1930. gadu prozā

A. Daņiļevskis
„Savējie”, „citi”, „svešie” un „ienaidnieki” Rēveles „Pēdējās ziņās” 1920. gadā

A. Memre
„Vanagu” prototipi A. Čerņavska-Čerņigovska romānā „Svētītās Brigitas septiņi mēneši”

A. Ravdins
Ģenerāļa A. Kutepova ģimenes Rīgas posms. 1933.–1936. gadi.

A.Ņeminuščijs
Laika triāde agrīnajā J. Baratinska lirikā

A. Samoiļenko
Dzīvnieku un augu pasaules elementi kā hermētiska teksta izpratnes atslēga (Ļenas Eltangas romāns „Kartahena”)

I. Narodovska
J. Brodska dzejas tulkojumi latviešu valodā

L. Eltermane
T. Suhotinas-Tolstojas vēstules K. Eglem

A.Gordins
Dmitrijs Merežkovskis XIX gs. literatūras kontekstā: Latvijas skatiens

N. Tamaroviča
Borisa Veinberga „koordinātes”: biogrāfijas mēģinājums

P. Glušakovs
V. Šukšina nepublicētie teksti un nerealizētās ieceres

S. Pogodina
Stenda referāts. „Un rabīns deva viņai vārdu Haja – Dzīve”: Latgales ebreju vārda došanas tradīcija

9. marts, 2016

14:00 - 20:00
Visvalža ielā 4a, 204.aud

Sekcijas sēde "Starpdisciplināras perspektīvas salīdzināmajā literatūrzinātnē un literatūras teorijā"
Literatūrzinātne
Vadītāji: Irina Novikova, Antra Leine, Aleksejs Taube

Antra Leine
Kopīgais M. Atvudas un R.H. Evansas darbos

Marija Semjonova
Telpas paplašinājums: somu ceļojuma apraksti un dzimte XVII-XVIII gs. Salīdzināmā perspektīva

Aleksejs Taube
Kultūru hibriditāte Amitava Goša romānā „Magoņu jūra”

Aija Poikāne-Dumke
Traumas atspogulojums Endrjū Ezergailis romānā "Agony of Leaves"

Alina Nidagundi
Diasporas apziņa Nīla Mukherdži romānā "Šķirtā dzīve" un Amita Čauduri "Pēcpusdienas rāga"

Zane Emīlija Sarma
Rasu attiecības Metjū Nīla romānā "Angļu pasažieri" un Džozefa O'Konora romānā "Jūras Zvaigzne"

Mihails Čebotarjovs
Neuzticamais vēstījums 21. gadsimtā

Irina Novikova
Aizmirstās pagātnes, imigrantu atmiņas un amerikanizācijas rituāli Čanga Reja Lī romānos

Inese Vičaka
Naratīva ētika un ekokritikas aspekti Kormaka Makārtija romānā „Dieva bērns”

Jūlija Popova
Žanru hibridizācija Kadzuo Išiguro romānos