9. marts, 2018

17:00 - 19:00
Lomonosova ielā 1a, 203. aud.

Komunikācijas zinātnes sekcijas sēdes "Sabiedrības veselība, dzīves kvalitāte un nācijas ilgtspēja" apakšsekcija "Politiskās komunikācijas procesi Latvijā Saeimas vēlēšanu gadā"
Komunikācijas zinātne
Vadītājs LU SZF Komunikācijas studiju nodaļas asoc.prof. Ojārs Skudra

Jānis Krēķis
Teorētiskās un metodoloģiskās pieejas politiskās varas pētniecībai politiskās komunikācijas laukā Latvijā (2010 – 2018)

Mārtiņš Pričins
Politisko partiju stratēģiskie naratīvi Latvijas medijos 13.Saeimas vēlēšanu kontekstā (2017.g. jūnijs- 2018.g. februāris)

Ojārs Skudra
Mediju iekšējās un ārējās politiskās dažādības aspekti žurnālistu un politiķu tekstos Latvijas nacionālajos drukātajos medijos (2017-2018)

Anastasija Tetarenko
Drošības telpu konstruēšana Latvijas interneta ziņu portālos: SputnikNewslv.com; Delfi.lv; LA.lv (2018)