2. februāris, 2018

10:00 - 13:00
Visvalža ielā 4a, 305. aud.

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma "Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija"". Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas Folkloristikas un etnoloģījas katedras sekcija "Tradicionālās kultūras mantojums un tā mūsdienu interpretācijas”"

Folkloristika
Vadītājs Valdis Muktupāvels

Uģis Nastevičs
Latviešu reliģijas redzējums Latvijas simtgadē

Rūta Muktupāvela
Mūsdienu studentu folklora: no anekdotēm pie mēmiem

Katrīna Kūkoja
Tradicionālās Latgales tēls trimdas mākslinieku J. Trūpa un O. Zvīdra mākslā

Austra Celmiņa-Ķeirāne
Latviešu mitoloģijas vizualizācija – mūsdienu interpretācija un tradīcijas

Kristīne Rotbaha
Kā latvietis zemes gribēja jeb 100 pasakas Latvijai

Ginta Pērle-Sīle
F.D. Vāra “Palcmariešu dziesmu krājums” trejādā perspektīvā

Indra Čekstere
Vasaras saulgriežu vainagu darināšanas tradīcijas laiku lokos

Valdis Muktupāvels
Par dažām instrumentālās muzicēšanas inovācijām folkloras kustībā

Jolanta Feldmane
Personvārdu latviskošana tautiskuma gaismā 20. gadsimta 30. gadu beigās un 1940. gada pirmajā pusē

Natālija Abrola
Senindiešu terminu folklorizēšanās Latvijā

Ilze Mileiko
Cilvēku auglības raksturošana saiknē ar dievībām latviešu folklorā

8. marts, 2018

13:30 - 17:00
Visvalža ielā 4a

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Rusistikas un slāvistikas nodaļas sekcija "Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā 2""
Folkloristika
Vadītājs Svetlana Pogodina

Jūlija Krašeņiņņikova (KZA Urālu zinātniskā centra Komi valodas, literatūras un vēstures institūts, Krievija)
Kāzu "prigovory" tradiconālajā krievu kāzu paražā VS mūsdienu kāzu paražā (kopīgais un specifiskais poētikā un funkcionēšanā)

Jūlija Krašeņiņņikova, Svetlana Nizovceva (KZA Urālu zinātniskā centra Komi valodas, literatūras un vēstures institūts, Krievija)
Materiāli par Komi Republikas krievu rūpniecisko ciematu toponīmiju (21. gs. pieraksti)

Vladislavs Proscevičus (G. Skovorodas Harkovas Nacionālā pedagoģiskā universitāte, Ukraina)
„Sāc runāt, lai es tevi redzētu!”: vārds un brīnums brīnumpasakā

Tamāra Pivovarčika (J.Kupalas Grodņas Valsts universitāte, Baltkrievija)
Provinces pilsētas ikdiena tradicionālajos un mūsdienu plašsaziņas līdzekļos

Marina Zagiduļļina (Čeļabinskas Valsts universitāte, Krievija)
"Žurlor": mūsdienu plašsaziņas līdzekļu transformācija folkloras komunikācijas aktoros

Irina Antanasijeviča (Belgradas Universitāte, Serbija)
Popkultūra un kara zīmes