2. februāris, 2018

10:00 - 13:00
Zeļļu ielā 25, 233. aud.

Sekcijas sēde "Lāzeru centra pētījumi kvantu un nanotehnoloģiju, kā arī astrofizikas, virzienos"
Fizika, fotonika
Vadītāji: Mārcis Auziņš, Ruvins Ferbers

K. Puķītis, L. Začs, B. Kaminsky, Y. Pavlenko
Zvaigznes HD235858 spektra mainīgums un ķīmisko elementu koncentrācijas

A. Grankina, F. Musaev, B. Kaminsky, Y. Pavlenko, L.Začs
HD161796 augstas izšķirtspējas spektra modelēšana

A. Krūziņš, I. Klincāre, M. Tamanis, R. Ferbers
RbCs molekulas (4)1Pi elektroniskā stāvokļa izpēte izmantojot divpakāpju lāzeru ierosmi: analīze un potenciāla konstruēšana

M. Auzinš, A. Bērziņš, L. Bušaite, R. Ferbers, F. Gahbauers, R. Lazda
Optiski detektējamu magnētisko rezonanšu signālu izpēte slāpekļa - vakanču centros līmeņu krustošanās tuvumā.

M. Auziņš, A. Bērziņš, L. Bušaite, R. Ferbers, F. Gahbauers, R. Lazda
Slāpekļa - vakanču centru dimanta kristālā fluorescences signāla izmaiņa šķērsrelaksāciju ietekmē, iegūto signālu interpretācija

J. Kločans, T. Wenz, F. Hohls, V. Kaščejevs
Elektrostatiski slazdoto elektronu tunelēšanas ātrumu spektroskopija pusvadītāju kvantu punktos

A. Alkauskas, M. Auziņš, A. Bērziņš, L. Bušaite, R. Ferbers, F. Gahbauers, R. Lazda, M. Mackoit, L. Razinkovas, L. Skuja, J. Šmits
Dažas idejas par skābekļa molekulu detektēšanu ar slāpekļa vakanču (NV) centriem dimantā

V. Krūmiņš, A. Znotiņš, A. Krūziņš, I. Klincāre, M. Tamanis, R. Ferbers
Cēzija dimēra A~b kompleksa spektroskopiskie pētījumi ar lāzera inducētās fluorescences metodi

14:00 - 18:00
Zeļļu iela 25, 238. telpa (zāle)

Sekcijas sēde "50 gadi magnētisma pasaulē"
Fizika, fotonika
Vadītājs Guntars Kitenbergs

Kolokvijs par godu profesora Andreja Cēbera 70 gadu jubilejai

Elmārs Blūms
Magnētisko šķidrumu pētījumi LZA fizikas institūtā (1967 – 1993)

Paul A. Janmey
Magnētisku daļiņu pielietojums šūnu un polimēru tīklu mehāniskās atbildes mērījumos

Konstantin G. Kornev
Kompleksu šķidrumu īpašību pētījumi ar magnētisku rotācijas spektroskopiju

Andrejs Ērglis
Komandas zinātne: medicīnas nākotne. Kardioloģija kā piemērs

Oļģerts Dumbrājs
50 gadi stipro magnētu pasaulē

Andrejs Cēbers
50 gadi magnētisma pasaulē

Pārtraukums
30 min

Guntars Kitenbergs
Magnētiskās mikorkonvekcijas eksperimentāli pētījumi

Sandris Lācis
Magnēti, dzelzs un reoloģija

Rūdolfs Livanovičs
Magnētisko filamentu matemātiskā modelēšana: šībrīža pieredze un nākotnes perspektīvas

Jānis Cīmurs
Atsevišķu magnētisku daļiņu pētījumi magnētiskajā laukā

Oksana Petričenko
Ķīmiķis Magnētiski Mīkstu Materiālu Laboratorijā

Ivars Driķis
Magnētiskā šķidruma piliena veidoto labirintu makroskopiskās īpašības

Artis Brasovs
Mazu koncentrāciju bakteriofāga Pf1 mikroreoloģijas mērījumi ar lāzerpinceti

Kafijas galds
Dzērieni un uzkodas

9. februāris, 2018

10:00 - 13:00
Miera 32, Salaspils, Sēžu zāle, Sārmu laboratorija

Sekcijas sēde "Materiālu elektromagnētiskās apstrādes un izpētes metodes"
Fizika, fotonika
Vadītāji: Imants Kaldre, Linards Goldšteins

Imants Bucenieks, L.Goldšteins, O. Mikanovskis, K.Kravalis.
1. Diskveida augstspiediena elektromagnētiskā sūkņa hidraulisko parametru aprēķins un eksperimentālie rezultāti

Rota Brūna
2. Elektromagnētiskās indukcijas rotējošo pastāvīgo magnētu caurteces mērītājs šķidriem metāliem

E. Platacis, E. Blumbergs, S. Ivanovs, K . Kravalis un A Ziks
3. Titāna ražošanas tehnoloģiskā procesa pētniecība

Didzis Berenis
4. Spektrālo metožu efektivitāte matemātiskās fizikas problēmu risināšanā.

Antra Gaile
5. Lokālā ātruma mērījumi šķidros metālos, izmantojot potenciālu zondi.

Antons Kolmičkovs
6. Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumu un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai

Artūrs Brēķis, J.E.Freibergs, A.Gailītis, A.Alemany.
7. Maiņstrāvas MHD ģeneratora parametru novērtējums

Matīss Kalvāns
8. Desmit pastāvīgo magnētu divpusējais sūknis

Mikus Milgrāvis
9. Izturīgu materiāla virsmas pārklājumu veidošana ar termālo izsmidzināšanu

I. Bucenieks, L. Goldšteins, E. Platacis, O. Mikanovskis, K. Kravalis
10. Divu aktīvu rotoru elektromagnētiska indukcjas rotējošo pastāvīgo magnētu sūkņa izstrāde LIEBE sadarbības ietvaros

Reinis Baranovskis
11. Rotējošu pastāvīgo magnētu radītas plūsmas izpēte orientētās kristalizācijas laikā