24. februāris, 2016

12:00 - 16:00
Aspazijas bulv. 5, 502

Sekcijas sēde "Literatūra, estētika un psihoanalīze"
Filozofija
Vadītāji: Māra Rubene, Igors Gubenko

Artis Svece
Kāpēc smieties par dzīvniekiem?

Ieva Stūre-Stūriņa
Lakāna "atgriešanās" pie Freida: bezapziņas subjekts

Igors Gubenko
Kritiskā teorija starp psihoanalīzi un feminismu: fallocentrisma debates izvērsums Slavoja Žižeka un Džūditas Batleres polemiskajā apmaiņā

Jana Kukaine
Starp filozofiju un fizioloģiju: zīdīšanas diskursīvā telpa

Edijs Šauers
Vai karš var būt cildens? Kopības un cildenā vienības analīze Imanuela Kanta “Spriestspējas kritikā”

Daiga Kažociņa
Vai estētiskais dzīvesveids ir iespējams bez ētiskā dzīvesveida? Sērena Kirkegora "Pavedēja dienasgrāmata"

Krišjānis Lācis
Mīlestības darbs, atceroties mirušo, un sēru darbs, sakot ardievas mirušajam – Sērens Kirkegors un Žaks Deridā par aizgājēju pieminēšanu

Velga Vēvere
Sērena Kirkegora ēpiskais teātris

25. februāris, 2016

12:00 - 14:00
Aspazijas bulv. 5, -503

Sekcijas sēde "Sociālā filozofija, ētika, epistemoloģija"
Filozofija
Vadītāji: Maija Kūle, Alise Buligina

Laura Bitiniece
Prolēpsis Platona “Valsts” pirmajās lappusēs

Signe Lipkina
Menedžmenta zinātniskums

Giulio Lo Bello
Power Over the Body, Power Over the Mind. Michel Foucault and the Care of the Self as a Practice of Freedom

Alise Buligina
Autonomijas kritika Emanuela Levina filozofijā

Ilze Andresone
Subjekta autonomijas/heteronomijas problēma diferences feminisma kontekstā

Līva Vītola
Dzimtes veidošanās ģenealoģija