1. marts, 2018

09:00 - 14:30
Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zāle

Sekcijas sēde "Bibliotēkzinātne un informācijas zinātne"
Bibliotēkzinātne
Vadītāji: Daina Pakalna, Mārīte Saviča

Ilona Vēliņa Švilpe
Studiju programmu informacionālā nodrošinājuma analīze LU Bibliotēkā: situācija, viedokļi, rekomendācijas

Asnāte Pūcēna
LU Bibliotēkas lietotāju paradumi Dabaszinātņu bibliotēkā

Emīls Mārtiņš Riekstiņš
LU Bibliotēkas pakalpojumi – ārvalstu studentu redzējums

Sandra Cīrule
Bibliotekāra darba īpatnības nelielā kopienā

Aldona Volkova
LU Bibliotēkas pieredze informācījpratības veicināšanā

Baiba Holma
Izaicinājumi ikdienas informācijpratības apguvē

Santa Lozda
Patentu informācijas lietotprasme

Daina Pakalna
Studentu pētnieciskie darbi Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā

Viesturs Zanders
“Latvju enciklopēdija" (1950-1962): tapšana un atbalsis

Vēsma Klūga
Ieraksti Jēkaba Lautenbaha kolekcijas grāmatās

Ilga Mantiniece
Jēkaba Lautenbaha manuskripti LU Bibliotēkas krājumā

Ojārs Lāms
Jēkabs Lautenbahs un akadēmiskās latvistikas sākotne

Rita Kurele
Daiļliteratūras lasīšana drukātā un elektroniskā formātā