8. februāris, 2018

08:30 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 106. telpa (Magnum), Magnum

Sekcijas sēde "Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi"
Astronomija un Ģeodēzija
Vadītāji: Ingus Mitrofanovs, Gunārs Silabriedis

Valdis Segliņš
Atklāšanas uzruna

G. Silabriedis
Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta zinātniskie pētījumi

K. Morozova
Latvijas Q-ģeoīda uzlabošana

A. Zariņš, G. Silabriedis, K. Balodis, I. Mitrofanovs
Digitālās zenītkameras lietošanas pieredze Q-ģeoīda modeļiem

I. Bargā
Satelītu attēli operatīvai meža informācijas iegūšanai, analīzei un ilgtspējīgu darbību plānošanai plašās meža teritorijās

K. Čabs, M. Cekule, I. Mitrofanovs, K. Balodis
Koksnes produktu tilpuma automātiskā uzmērīšana

Reiner Jäger, Julia Diekert, Shweta Janugade, Mohamed Almagboul
Geodetic Challenges on Positioning & Navigation for Mobile GIS presented along the NAVKA-Disy Project PREGON-X

Burak Akpinar
Development of National Measurement System For Structural Health Monitoring

Lyudmila Gorokhova, N. Akter, R. Jäger, E. Messmer
Model- and Sensor-Integration for an Integrated 3D Geomonitoring in a Modern Data Communication Structure with Applications to the Stuttgart TV Tower

Bulent Bayram
3D shoreline extraction by means of different types of spatial data: A Case Study of Terkos-Istanbul

U. Krutova
Augstas detalizācijas ģeotelpiskās informācijas problēmjautājumi

R. Graurs
Tomware Latvija pieredze un realizētie projekti loģistikas jomā

A. Klūga, J. Klūga
Dinamisko objektu kustības parametru noteikšanas metožu analīze

Dursun Zafer Seker
The Use of Unmanned Aerial Vehicle for Coastal Zone Management: A Case Study of Terkos

J. Ješkins, V. Zandersons, J. Karušs
Atvērtā koda LIDAR sistēmas izveide speleoloģiskiem pētījumiem

J. Zvirgzds
LatPos korekciju centimetru ietvars

Jaanus Metsar
ESTPOS – Estonian National GNSS Reference Station Network

Harli Jürgenson
Iespējamās augstumu precizitātes RTK VRS mērījumos Igaunijā

J. Balodis, I. Vārna, D. Haritonova, M. Normand, I. Jumare
Evaluation of the quality of ellipsoidal heights for GNSS/levelling points

M. Normand
Kosmiskie laika apstākļi un GNSS novērojumi

V. Ņikuļins
Latvijas ģeodinamiskās bīstamības seismotektoniskie priekšnoteikumi

I. Vārna, J. Balodis
Space weather event and earthquake influence on GNSS solutions

M. Kaļinka, J. Kaminskis, L. Goldbergs, K. Krūmiņa
IRBENE RT-32 radioteleskopa 3D uzmērīšana un tās analīze

K. Salmiņš, J. del Pino
SLR stacija Rīga 2017

I. Eglītis, M. Ābele, R. Eglītis, V. Eglīte
Baldones Šmidta teleskopa nākotnes perspektīvas

E. Šarma, M. Ābele, J. Vjaters, J. Treijs
Wide Spectral Band Telescope for Remote Sensing Optical Surveillance with Unmanned Aerial Vehicle

I. Mitrofanovs
Copernicus aktivitātes LU 2018. gadā

23. februāris, 2018

10:00 - 16:00
Raiņa bulv. 19, 415. telpa

Sekcijas sēde "Astronomijas sekcija"
Astronomija un Ģeodēzija
Vadītāji: Ilgmārs Eglītis, Kalvis Salmiņš

I. Eglītis
LU Astronomijas institūts 2017.gadā

J. Kalvāns
Kosmiskie stari silda putekļus: kā tas ietekmē starpzvaigžņu miglāju sastāvu?

I. Šmelds, A. Aberfelds, K. Bērziņš, Vl. Bezrukovs, A. Orbidans
Molekulāro kosmisko radiolīniju novērojumi ar Ventspils radio teleskopiem 2017. gadā.

I.Eglītis, M.Ābele, R.Eglītis, V.Eglīte
Ceļā uz ideālu optisko teleskopu

K. Salmiņš, V. Bespaļko, A. Veršiņins
Laika intervālu mērītāja RTS 2006 modernizācija

J.Freimanis
Par polarizēta starojuma pārneses vienādojuma cilindriski simetriskajām īpašfunkcijām

B.I. Rjabovs, A.Vrubļevskis
Augšupvērsta plazmas plūsma Saules plankuma malā ar blakus esošām magnētiskā lauka arkādēm

D. Bezrukovs, B. Rjabovs
Saules apgabalu ar pazēminato spožuma temperatūru mikroviļņu noverojumi ar VSRC RT-32 radioteleskopu

I. Pundure
Arturs Balklavs un «Zvaigžņotā Debess»

I. Vilks
Latvijas Universitātes astronomijas studenti-absolventi 1925 – 2017 ​

K. Šķirmante, N. Jēkabsons, K. Salmiņš
Papildinoši SLR VLBI novērojumi ar VIRAC radioteleskopiem RT32, RT16 un SLR sistēmu Rīga 2017. gadā