12. februāris, 2016

10:00 - 16:00
Lomonosova ielā 1a, 325. telpa

Sekcijas sēde "Jaunākie socioloģiskie pētījumi Latvijā"
Socioloģija
Vadītājs Baiba Bela

Santa Daume
Pārrobežu sadarbības iespējas un riski pierobežā

Bace Balančonoka
Ģimenes un uzņēmējdarbības robežas ģimenes zemnieku saimniecības menedžmentā un plānošanā

Renārs Felcis
Vienošanās par vajadzībām meža īpašnieku sadarbības tīklos

Nauris Grass
Laimīguma ietekme uz labklājību

Kristīne Vībane
Jaunu zināšanu un prasmju apguve pēc insulta

Vlada Hmeļevska
Cilvēku ar redzes invaliditāti iekļaušanās pieredze Latvijā

Miķelis Grīviņš un Ilona Kunda
Kompromisi skolēnu ēdināšanā: pārvaldības lauku sadursmes skolu pārtikas iepirkumu regulēšanā

Anda Ādamsone-Fiskoviča
Sociālās iekļaušanas politika un prakses universitātēs Latvijā

Oksana Žabko
Latvijas augstskolu jauniešu darba vērtības un konkurētspējas vērtējums darba tirgū

Karlīna Grīviņa
Klientu apmierinātības pētījums uzņēmumā kā vienots organisms

Anna Stepčenko, Līga Rasnača un Baiba Bela
Novecošanas aktualitāte un izpēte Eiropas Savienībā un Latvijā: SIforAGE projekts

Līga Paula
Tematiskie ciemi Latgalē kopienu rīcībspējas kontekstā

Tālis Tisenkopfs
RURAGRI ERANET projekta RETHINK – „Saimniecību modernizācija un lauku dzīvotspēja” atziņas

Anda Laķe
Dziesmu un deju svētku dalībnieku sociālā kapitāla elementu raksturojums