15. februāris, 2016

16:30 - 20:00
Lomonosova ielā 1a, 414. aud.

Sekcijas sēde "Kognitīvās zinātnes"
Kognitīvās zinātnes
Vadītājs Jurģis Šķilters

M. Selecka
Latvijas iedzīvotāju priekšstati par televīziju produkcijas uzdevuma rezultātos

M. Pričins, L. Raita, L. Viļuma, K. Liepa, L. Trizna, J. Šķilters
Digitālā un analogā formāta ietekme satura uztverē

L. Viļuma
Lietotājpieredzes mērīšanas problemātika

R. Strautiņš, L. Raita, M. Pričins, S. Sāmīte, J. Šķilters
Infografiku satura, vizuālo elementu un skaidrojošās informācijas attiecības

L.L. Bopolu
Slimnīca kā kognitīvā telpa

K. Alksne
Navigācijas ierīču ietekme pilsētas telpas uztverē

L. Raita, J. Šķilters
Prepozīcijas latviešu valodā: funkcionālu faktoru ietekme