25. februāris, 2016

09:30 - 15:30
Aspazijas bulv. 5, 322.

Diskusija "Depopulācijas riski un izaicinājumi (EKOSOC-LV Demogrāfijas projekts)"
Demogrāfija
Vadītāji: Juris Krumins, Maksims Ivanovs

J.Krūmiņš
Depopulācija Eiropā otrās demogrāfiskās pārejas teorijas kontekstā

A. Bērziņš
Depopulācijas statistisks raksturojums Latvijā

S. Kristapsone
Depopulācija un tautas attīstība: salīdzinoša analīze

P. Zvidriņš, A. Bērziņš
Depopulācija un iedzīvotāju etniskā sastāva pārmaiņas Baltijā

A. Dahs
Latvijas iedzīvotāju mirstības reģionālo atšķirību sociāli ekonomiskie faktori

I. Indāns
Iedzīvotāju migrācijas izaicinājumi Eiropas Savienībā

K. Lece, D. Bukša
Pētījums par pāriem, kuri noslēguši laulību Latvijā 2001.gadā

L. Āboliņa
Ģimeņu veidošanās un noturība Latvijas ģimeņu atbalsta politikas kontekstā

M. Ivanovs
Demogrāfijas sociāli ekonomiskie aspekti: investīcijas ģimeņu un bērnu labklājībā

I. Mežs
Ieteicamie uzlabojumi Latvijas valsts ģimeņu atbalsta politikas uzlabošanai 2016.gadam

F. Rajevska
Krīzes mācības un to īstenošana sociālajā politikā Latvijā