Baltijas jūras reģionā (BJR) ir deviņas valstis  ar krasta līniju  visapkārt  Baltijas jūrai -  Zviedrija, Dānija, Igaunija, Somija, Vācija, Latvija, Lietuva,  Polija   un Krievija  kurām ir kopīgas interese un problēmjautājumi. BJR  šodien ir viens no dinamiskākajiem Eiropā ar lielu ekonomisko un politisko potenciālu. Reģionā šobrīd dzīvo   85 miljoni iedzīvotāju, jeb 17 procenti no kopējā ES iedzīvotāju skaita.

Sadarbība starp Baltijas jūras reģiona ES dalībvalstīm uzskatāma par nozīmīgu instrumentu ES kopīgo politiku veidošanā, savukārt sadarbība makroreģionālā līmenī ļauj partneriem izmantot priekšrocības -  kopīgu attīstību un papildināmību RIS3 jomās. Šāda sadarbība palielinās kritisko masu un nodrošinās tehnoloģiju pārnesi un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.

Konference ir apvienota ar  Interreg  projekta “Smart-up BSR (BJR)” aktivitātēm.  “Smart-up BSR” ir BJR kopiena, kas veicina Baltijas jūras valstu  reģionu partnerību,  savstarpējā sadarbībā paaugstinot  pētniecības un inovāciju potenciālu.  Smart-up  institūciju  un organizāciju  tīkls iekļauj Eiropas Savienības  RIS3 ekspertus un Kopīgās Pētniecības centru, dodot iespējas apgūt zināšanas, pieredzi, saņemt konsultācijas un attīstīt inovāciju  inkubatorus BJR. Projekta pamatideja ietver inovāciju  aktivizāciju reģionos, pārņemot partneru  pieredzi uzņēmējdarbības atklāsmes procesa rezultātā inovāciju  nometnēs dažādās valstīs. Projekta Latvijas partneri -  Latvijas Universitāte, Izglītības un Zinātnes ministrija un Liepājas Universitāte kopā ar Latvijas Zinātņu  Akadēmiju  aicina uzņēmējus, zinātnisko  institūciju, valsts iestāžu un pašvaldību pārstāvjus piedalīties konferences pasākumos. Tēmas, kas tiks aplūkotas konferences pirmajā dienā, ir orientētas uz inovāciju ieviešanas sekmēšanu uzņēmumos  un zinātniskajās  institūcijās. Konferences otrajā dienā būs iespējams ielūkoties nākotnē un ieraudzīt Baltijas jūras reģionu nākamajā tehnoloģiju attīstības līmenī - kā dzīvosim, strādāsim, mācīsimies un ceļosim,  kādas būs priekšrocības un kādi izaicinājumi, kas būs jārisina sabiedrībai kopumā. Domu apmaiņa inovāciju diskusiju  forumā dos pievienoto vērtību  kopīgo problēmu risināšanā, sniedzot iespēju  paraudzīties no  iepriekš neiepazītiem  skata  leņķiem.

Konferences runātāju  vidū  ir Eiropas Komisijas,  Eiropas Investīciju  bankas, BJR zinātņu  akadēmiju  pārstāvji, politikas veidotāji,  zinātnieki un pētnieki.  Pasākumu  beigās Zinātņu akadēmijas tiks aicinātas parakstīt  nodomu  protokolu, kas apliecina dalību  inovāciju  platformā.

Piezīme: Vietu skaits konferencē ir ierobežots, tāpēc  aicinām nekavēties ar reģistrēšanos. Sasniedzot maksimālo dalībnieku skaitu, reģistrēšanās tiks slēgta.

 

Konferences tīmekļvietne