• HUMIC konference. Saite
  • Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās konference. Saite