LU intelektuālā īpašuma -Latvijas patenta pieteikuma Nr.LVP2022000026 lietošanas tiesību izsole un licences līguma noslēgšanas process

LU intelektuālā īpašuma - Latvijas patenta pieteikuma Nr. LVP2022000026 izgudrojumam “Redzes skrīninga un redzes treniņa sistēma”, zinātības (know-how) “Redzes disfunkcijas noteikšanas un redzes treniņu programmas izvēles metodoloģija” un autortiesību “Redzes skrīninga un treniņu iekārtas darbības nodrošināšanas programmatūra” – lietošanas tiesību izsole un licences līguma noslēgšanas process

Izsoles noteikumi

Pieteikums dalībai izsolē

Objekta apraksts

Intelektuālā īpašuma licences līgums

Konfidencialitātes līgums