Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU piedāvātās iespējas projekta „Profesionālās augstākās izglītības ieguve bezdarbniekiem ar kuponu sistēmu” dalībniekiem
Inta Jaunzeme, Studentu serviss
17.05.2010

Personām, kuras Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā –2" ietvaros piesakās aktivitātē „Profesionālās augstākās izglītības ieguve bezdarbniekiem ar kuponu sistēmu”, ir jāsaņem apliecinājums no augstākās izglītības iestādes par studiju uzsākšanu.

Lai saņemt apliecinājumu Latvijas Universitātē, interesējieties pie fakultāšu atbildīgajiem konsultantiem:

Bioloģijas fakultāte

Rita Birziņa

tel. 29429544

Datorikas fakultāte

Juris Borzovs

tel.67034490; 29257530

Ekonomikas un vadības fakultāte

Ilona Ozoliņa,

Ginta Rūzniece

tel.67034703

Fizikas un matemātikas fakultāte

Silvija Čerāne

tel. 67033706

Valodu un mākslas zinātņu fakultāte

 

Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāte

Maira Dandzberga

tel. 67034841; 26759246

Moderno valodu fakultāte

Māra Krauze

Valentīna Goldmane

 

tel.67034838

tel.67033842

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Rita Dimze

tel.28640516; 67331766

Juridiskā fakultāte

Jana Vidžupe

tel. 67034523

Medicīnas fakultāte

Agnese Indriksone

tel. 26306737

Ķīmijas fakultāte

Dace Silarāja

tel. 67372575; 29497323

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

Gunta Kraģe

tel.67034004; 67034000; 29408743

Sociālo zinātņu fakultāte

Gundega Kreicberga

tel.26582280

Teoloģijas fakultāte:

Laima Geikina

tel.29410427