Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
No kreisās - LU Studentu padomes Sociālā virziena vadītājs Jurģis Kalniņš, LU Juridiskās fakultātes Tiesību zinātnes 2. kursa studente Alīna Ustinova, LU Juridiskās fakultātes Tiesību zinātnes 1. kursa students Deniss Buharinskis.
No kreisās - LU Studentu padomes Sociālā virziena vadītājs Jurģis Kalniņš, LU Juridiskās fakultātes Tiesību zinātnes 2. kursa studente Alīna Ustinova, LU Juridiskās fakultātes Tiesību zinātnes 1. kursa students Deniss Buharinskis.
No kreisās - LU Studentu padomes Sociālā virziena vadītājs Jurģis Kalniņš, LU Juridiskās fakultātes Tiesību zinātnes 2. kursa studente Alīna Ustinova, LU Juridiskās fakultātes Tiesību zinātnes 1. kursa students Deniss Buharinskis. No kreisās - LU Studentu padomes Sociālā virziena vadītājs Jurģis Kalniņš, LU Juridiskās fakultātes Tiesību zinātnes 2. kursa studente Alīna Ustinova, LU Juridiskās fakultātes Tiesību zinātnes 1. kursa students Deniss Buharinskis. LU Studentu padomes Sociālā virziena vadītājs Jurģis Kalniņš.
Studentisks atbalsts studiju sākumā – Latvijas Universitātes mentoru sistēma tagad vēl labāka un aizraujošāka
Aija Pakalna, LU Komunikācijas un inovāciju departaments
10.03.2018

Jau vairākus gadus Latvijas Universitātē (LU) darbojas mentoru sistēma – tajā vecāko kursu studenti brīvprātīgi kļūst par mentoriem ar mērķi sniegt palīdzīgu roku pirmkursniekiem iejusties studiju vidē. Pirms 2017./2018. akadēmiskā gada sākuma šī sistēma piedzīvoja būtiskas pārmaiņas – pirmkārt, kļuva studentiem interesantāka, otrkārt, pieejama visās fakultātēs.

Pārmaiņu autors ir LU Studentu padomes Sociālā virziena vadītājs Jurģis Kalniņš, kurš mentoru sistēmā bija novērojis vairākas problēmas. “Cepuri nost kolēģiem, kuri katrai fakultātei nodrošināja mentoru sistēmas koordinatoru, taču sistēma diemžēl netika sakārtota tiktāl, ka visi koordinatori sistēmas ieviešanā piedalītos un ka sistēma strādātu visur vienādi. Tāpēc dažās fakultātēs mentoru nebija nemaz, citās sistēmai nebija labas pārvaldības, vēl citās mentorus pirmkursniekiem piešķīra obligātā kārtā, kas raisīja lielu nepatiku,” atceras Jurģis. Nesenās pārmaiņas mentoru sistēmu ietekmējušas pozitīvi – visās fakultātēs pieaudzis gan mentoru, gan mentorējamo skaits, bet fakultātēs, kurās mentoru sistēmas iepriekš nebija, šajā akadēmiskajā gadā ir visvairāk mentoru.

Cīnoties pret studentu atbirumu

LU mentoru sistēmas mērķis ir palīdzēt jaunajiem studentiem iejusties LU dzīvē – primāri studiju procesā, bet tāpat arī kultūras un sporta pasākumos, dažādos sabiedriskajos procesos, piemēram, Studentu padomē un studentu pašpārvaldēs. Mentoru sistēma ir brīvprātīga – par mentoru var kļūt ikviens pilna laika LU students, kurš vēlas sniegt padomus un palīdzību pirmā kursa studentiem visos ar Universitāti saistītajos jautājumos. Savukārt mentoru izvēlēties var ikviens pirmkursnieks, kurš vēlas savu studiju sākumā gūt atbalstu no zinoša un pieredzējuša studenta.

“Liela problēma ir studentu atbirums. Dažādu apsvērumu dēļ studenti izvēlas pamest augstskolu jau studiju sākumā. Mentoru sistēma šo problēmu risina, jo zinošs atbalsts dažādās jomās pirmkursniekam rada tiešām lielu piederības un drošības izjūtu,” uzsver par mentoru sistēmu atbildīgais Jurģis Kalniņš. Viņš norāda, ka šajā mācību gadā mentoru sistēmai bijusi ļoti liela atsaucība – programmai pieteikušies apmēram 400 mentoru un 1500 pirmkursnieku, kas ir par 80% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Salīdzinājumā ar pagājušo gadu mentoru sistēmai ir vairāki uzlabojumi. Pirmkārt, mentoru sistēmā beidzot iesaistītas visas fakultātes, un tai ir savs nolikums. Otrkārt, mentoru sistēmai izveidota centralizēta mājaslapa. Treškārt, mājaslapa izveidota līdzīga mobilajai lietotnei Tinder – tagad mentori un pirmkursnieki viens otru virtuālajā vidē sastop, balstoties uz savstarpējām simpātijām. “Vienu aprīļa vakaru, kamēr lietoju Tinder lietotni, iedomājos, ka šo formātu labi varētu izmantot arī Universitātē. Mentori mājaslapā izveido savu profilu, ielādē savu bildi, uzraksta biogrāfiju un apraksta intereses, bet pirmkursnieki izvēlas, kuri mentori viņiem vislabāk patīk,” stāsta Jurģis, ieskicējot, ka šovasar ir iecere programmai izveidot arī mobilā telefona lietotni.

Vairāk lasi "Alma Mater" e-versijā.