Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes rektors profesors Indriķis Muižnieks un Eiropas Padomes Attīstības bankas prezidents Rolfs Vencels (Rolf Wenzel) paraksta līgumu par 11,5 miljonu eiro aizdevumu LU Akadēmiskā centra tālākai attīstībai Torņakalnā.
Latvijas Universitātes rektors profesors Indriķis Muižnieks un Eiropas Padomes Attīstības bankas prezidents Rolfs Vencels (Rolf Wenzel) paraksta līgumu par 11,5 miljonu eiro aizdevumu LU Akadēmiskā centra tālākai attīstībai Torņakalnā.
Latvijas Universitātes rektors profesors Indriķis Muižnieks un Eiropas Padomes Attīstības bankas prezidents Rolfs Vencels (Rolf Wenzel) paraksta līgumu par 11,5 miljonu eiro aizdevumu LU Akadēmiskā centra tālākai attīstībai Torņakalnā. Jau šī gada nogalē LU Akadēmiskā centra teritorijā Torņakalnā durvis vērs Zinātņu māja. Jau šī gada nogalē LU Akadēmiskā centra teritorijā Torņakalnā durvis vērs Zinātņu māja. Jau šī gada nogalē LU Akadēmiskā centra teritorijā Torņakalnā durvis vērs Zinātņu māja.
AKTUĀLI! Latvijas Universitāte nodrošina nepieciešamo finansējumu Akadēmiskā centra attīstības turpmākajam posmam Torņakalnā
Dace Tola, LU Akadēmiskā centra attīstības programmas vecākā eksperte
01.03.2018

Latvijas Universitātes (LU) rektors profesors Indriķis Muižnieks un Eiropas Padomes Attīstības bankas (EPAB) prezidents Rolfs Vencels (Rolf Wenzel) šodien Parīzē parakstījuši līgumu par 11,5 miljonu eiro aizdevumu LU Akadēmiskā centra tālākai attīstībai Torņakalnā, kas tiek veidots par vienu no mūsdienīgākajām studiju un zinātnes centriem Eiropā.

Savā 2015. – 2020. gada stratēģijā LU noteikusi mērķi kļūt par nacionālu zinātnes universitāti, kas būtu ne tikai viena no vadošajām Baltijas reģionā, bet arī atzīta Eiropā un globāli. Lai to sasniegtu, LU sākta mērķtiecīga pārmaiņu īstenošana – mūsdienīgas studiju vides attīstība, studiju kvalitātes paaugstināšana un augstvērtīgu pētījumu veicināšana, orientēšanās uz studiju un pētniecības starpdisciplinaritāti, darba tirgus pieprasījumu un pētījumu komercializāciju. 

“Mūsu mērķis ir veidot LU un Akadēmisko centru par modernu, globāli līdzvērtīgu studiju un pētniecības vidi, pirmkārt, pašiem Latvijas studentiem un zinātniekiem. Piedāvājot konkurētspējīgus studiju un pētniecības apstākļus tepat Latvijā, mēs novērstu daļas Latvijas studentu aizbraukšanu. Latvijas tautsaimniecībai svarīgi, lai augstskolās veidotos zināšanu centri ne vien akadēmiskā nozīmē, bet nodrošinot arī tajās esošo zināšanu pārnesi reālā ekonomiskā vidē,” uzsver LU rektors Indriķis Muižnieks. Viņš arī norāda: “Likumsakarīgi, šīs pārmaiņas dotu iespēju LU piesaistīt arī ārvalstu studēt gribētājus un ārējo finansējumu.”

Līdz ar šo EPAB aizdevumu LU pilnībā nodrošinājusi tās Akadēmiskā centra attīstības II posma finansējumu. Tādējādi nākamo triju gadu laikā uz Torņakalnā topošajām Zinātnes un Rakstu mājām varēs pārcelties daļa Medicīnas, kā arī Fizikas un matemātikas fakultātes, humanitāro un sociālo zinātņu jomu fakultātes un šī virziena specializētie zinātniskie institūti.

LU Akadēmiskā centra Dabas mājā jau divus gadus izvietotas Ķīmijas, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu un Bioloģijas fakultātes, kā arī sešu valsts nozīmes pētniecības centru laboratorijas. Projekta III kārtā paredzēta Tehnoloģiju pārneses centra izveide, kā arī daudzfunkcionāla sporta centra un dažādas atbalstošās infrastruktūras izbūve, tajā skaitā dienesta viesnīcas un apartamenti studentu un vieslektoru izmitināšanai.

Līdz ar Akadēmiskā centra izveidi plānota efektīvāka universitātes infrastruktūras izmantošana – paredzams, ka LU telpu platība samazināsies gandrīz par 40% (no 90 000 m2 uz 52 000 m2), sarūkot arī apsaimniekošanas un administrācijas izmaksām. Vienlaikus sagaidāms, ka līdz ar projekta īstenošanu laikā līdz 2026. gadam universitātei būs iespēja palielināt studējošo skaitu par 2000 studentiem. 

LU Akadēmiskā centra attīstības programmas II posma kopējais finansējums ir 90 miljoni eiro. Papildu EPAB finansēšanai piesaistīti Eiropas Savienības Struktūrfondu finansējums projektiem izglītības, zinātnes un tehnoloģiju pārneses infrastruktūrai, Eiropas Investīciju bankas, kā arī Latvijas valsts budžeta un LU līdzekļi, pārstrukturējot nekustamo īpašumu apsaimniekošanu. Pirms projekta II kārtas īstenošanas uzsākšanas veikts arī LU Akadēmiskā centra attīstības programmas sociālekonomisko ieguvumu izvērtējums un sniegts apliecinājums tā atbilstībai Eiropas Stratēģisko investīciju programmas nosacījumiem.