Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

AKTUĀLI! 20. aprīlī notiks Latvijas Universitātes Satversmes sapulce
Aija Pakalna, LU Komunikācijas un inovāciju departaments
08.03.2018

20. aprīlī plkst. 13.00 Latvijas Universitātes (LU) Lielajā aulā notiks LU augstākās lēmējinstitūcijas Satversmes sapulce. Struktūrvienībām pret šo sapulci jāattiecas ar īpašu nopietnību, jo tās pārziņā nākamgad būs vairāki Universitātei svarīgi notikumi, to skaitā LU Senāta un rektora vēlēšanas.

LU Satversmes sapulcei prognozēta šāda darba kārtība:

1. LU Satversmes sapulces (LU SS) ievēlēšanas organizācijas un sēdes darba organizācijas komisijas priekšsēdētāja ziņojums;

2. LUSS sēdes vadītāja vēlēšanas;

3. LUSS sēdes sekretāra vēlēšanas;

4. Mandātu komisijas vēlēšanas;

5. Redakcijas komisijas vēlēšanas;

6. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas;

7. LU rektora profesora Indriķa Muižnieka ziņojums;

8. LUSS priekšsēdētāja, vietnieka un sekretāra vēlēšanas.

LU Satversmes sapulcei noteiktas dalībnieku pārstāvniecības normas. Līdz 27. martam struktūrvienību atbildīgajiem par vēlēšanām ir uzdevums organizēt LUSS dalībnieku vēlēšanas un līdz 4. aprīļa plkst. 17.00 iesniegt LUSS ievēlēšanas organizācijas un sēdes darba organizācijas komisijai vēlēšanu protokolus. 

Tāpat pamatstruktūru vienību vadītājiem jāorganizē apspriešanas struktūrvienībās un jāiesniedz LU Senāta sekretārei priekšlikumus par Mandātu komisijas, Balsu skaitīšanas komisijas un Redakcijas komisijas sastāvu līdz 4. aprīļa plkst. 17.00. Līdz šim laikam arī LU Studentu padomei jāorganizē studējošo pārstāvju vēlēšanas.

LU Senāta priekšsēdētājs Māris Kļaviņš norāda, ka šī Satversmes sapulce būs īpaša un spēs mainīt Universitātes nākotni, tāpēc struktūrvienībām tai jāpievēršas ar dziļu atbildību. “Satversmes sapulce, kas tiek izveidota, lems par LU attīstības un nākotnes būtiskiem jautājumiem, to skaitā Universitātes Satversmes maiņu, pilnveidojot Universitātes vadības modeli un pielāgojot to mūsdienu prasībām. Tāpat Satversmes sapulces sastāvs nodrošinās Universitātes vadības kontinuitāti – nākamgad notiks gan LU rektora, gan LU Senāta vēlēšanas,” norādīja M. Kļaviņš.

LU Senāta priekšsēdētājs arīdzan izcēla citas būtiskas atšķirības iepretim citām Satversmes sapulcēm. Tās saistās ar Universitātes saimes struktūras būtiskām izmaiņām, piemēram, zinātniski pētniecisko institūtu aktīvāku dalību LU dzīvē un lielāku ietekmi uz lēmumu ietekmēšanas procesu LU. “Šī būs tā Satversme sapulce, kas ievedīs LU tās otrajā simtgadē,” uzsvēra M. Kļaviņš.

LU Satversmes sapulce ir tiesīga izskatīt un izlemt LU darbības un attīstības pamatjautājumus, apstiprināt Universitātes stratēģijas, mācību maksu un izlemt citus visbūtiskākos jautājumus.

Satversmes sapulcē ir 300 dalībnieku, no kuriem 200 ir akadēmiskā personāla pārstāvji, 75 studējošo, bet 25 - vispārējā personāla pārstāvji. Satversmes sapulci sasauc LU Senāts ne retāk kā reizi divos gados.

Iepriekšējā LU Satversmes sapulce notika 2016. gada 20. aprīlī, kad tika uzklausīts vadības pārskats un ievēlēts jauns LU Senāts. 

 

Saistītie rīkojumi

  • Rīkojums par Satversmes sapulces organizēšanu pieejams šeit.
  • Dalībnieku pārstāvniecības normas LU Satversmes sapulcē no LU akadēmiskā personāla pieejamas šeit
  • Dalībnieku pārstāvniecības normas LU Satversmes sapulcē no LU vispārējā personāla pieejamas šeit;
  • LU Satversmes sapulces dalībnieku vēlēšanu biļetens pieejams šeit;
  • LU Satversmes sapulces dalībnieku vēlēšanu protokols pieejams šeit.