Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU Akadēmiskā bibliotēka saņems dāvinājumu - daudzsējumu faksimilizdevumu “Franciska Skorinas grāmatniecības mantojums”
Linda Eltermane, LU Akadēmiskā bibliotēka
12.02.2018

14. februārī plkst. 17.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) viesosies Baltkrievijas Nacionālās bibliotēkas direktora vietnieks, “Baltkrievijas gada cilvēks kultūras sfērā 2017”, kulturologs un bibliogrāfs Dr. philol. Aleksandrs Suša, kurš prezentēs un svinīgi dāvinās bibliotēkai daudzsējumu faksimilizdevumu “Franciska Skorinas grāmatniecības mantojums”.

Faksimilizdevums “Franciska Skorinas grāmatniecības mantojums” sastāv no 21 sējuma, kuru izdošana tika veltīta ievērojamam gadaskaitlim Baltkrievijas un visas pasaules kultūrā –  baltkrievu  grāmatiespiešanas 500. gadadienai. Projekts tika uzsākts 2013. gadā, kad Baltkrievijas Nacionālā bibliotēka un investori parakstīja vienošanos par Franciska Skorinas faksimilizdevuma izveidošanu un izdošanu. Piecu gadu laikā, projekta iniciatori, apvienojot savu potenciālu un iespējas, tuvojās kopīga mērķa sasniegšanai – apkopot Franciska Skorinas grāmatu elektroniskos eksemplārus, kas sadrumstalotā veidā atradās dažādās pasaules malās, un reproducēt tās daudzsējumu faksimilizdevuma veidā. Pētnieku, t.sk. arī Aleksandra Sušas, darba rezultātā 2017. gadā tika izdots pēdējais, 21. “Franciska Skorinas grāmatniecības mantojuma” sējums.

Francisks Skorina (1486-1551) – baltkrievu apgaismotājs, ārsts un grāmatniecības pamatlicējs, kā arī Bībeles tulkotājs no baznīcslāvu valodas baltkrievu valodā. Baltkrievijā Francisks Skorina tiek uzskatīts par izcilāko kultūras pētnieku un valodnieku.

Dr. philol. Aleksandrs Suša zinātniskajās aprindās pazīstams kā Baltkrievijas kultūras vēstures, īpaši, grāmatu kultūras, kā arī Baltkrievijas kristietības vēstures pētnieks, unikāla baznīcas kultūras mantojuma apkopotājs un aktualizētājs. Viņš ir vairāk nekā 450 zinātnisko, t.sk. septiņu monogrāfiju, autors un vērtīgo dokumentu digitalizācijas principu izstrādes dalībnieks. Viesis ir daudzu projektu, kas saistīti ar faksimilu grāmatniecības pieminekļu reproducēšanu, iniciators un izpildītājs, Franciska Skorinas mantojuma pētnieks un popularizētājs.

LU Akadēmisko bibliotēku un Baltkrievijas Nacionālo bibliotēku vieno ilggadēja sadarbība. Pateicoties tai, iepriekšējos gados dāvinājumos ir saņemtas baltkrievu grāmatas, kas nozīmīgi papildinājušas LU Akadēmiskās bibliotēkas Baltkrievijas Informācijas centra krājumu.