Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

TIEŠRAIDE LU foruma cikla “Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji” otrais forums “Latvijas attīstības ārējie faktori”
Andra Mangale, projekta koordinatore
16.02.2018

Latvijas Universitāte (LU) 16. februārī pulksten 10.00 Akadēmiskajā centrā (Jelgavas iela 1) rīko forumu cikla “Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji” otro forumu “Latvijas attīstības ārējie faktori”. Foruma mērķis ir noteikt galvenos Latvijas attīstību ietekmējošos faktorus nākamajās desmitgadēs, īpašu uzmanību pievēršot ģeopolitikai, investīciju un resursu plūsmai, tehnoloģijām un reģionālajai līderībai.

Forumā piedalīsies Saeimas deputāti, augstskolu un zinātnisko pētniecisko institūtu vadītāji, nozaru ministriju vadošās amatpersonas, uzņēmēji, finanšu un ekonomikas eksperti, nevalstisko institūciju pārstāvji, doktoranti un studenti.

Forumu cikla pirmajā un otrajā forumā ekspertu izteiktie galvenie secinājumi un priekšlikumi tiks izmantoti trešā foruma “Latvija ceļā uz viedvalsti. Izglītības, zinātnes un tehnoloģiju sintēze” satura koncepcijas izveidē. Trešais forums ir iekļauts IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa pasākumu kopīgajā programmā, un tas notiks 2018. gada 20. jūnijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Otrajā forumā 16. februārī ir aicināti piedalīties plašsaziņu līdzekļu pārstāvji. 

 

Otrais forums “Latvijas attīstības ārējie faktori”

 

2018. gada 16. februārī pulksten 10.00

Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā

(Jelgavas iela 1) 223. telpa

Rīkotājs – Latvijas Universitāte

 

Programmas projekts

 

 9.30 – 10.00               Dalībnieku reģistrācija/kafija

 

10.00 – 10.25              Foruma atklāšanas uzrunas

Jānis Ikstens, Latvijas Universitātes profesors, Latvijas Universitātes prorektors sociālo un tiesību zinātņu jomā

Līga Lejiņa, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

Mārcis Auziņš, Latvijas Universitātes profesors, foruma cikla “Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji” projekta vadītājs

Artis Pabriks, Eiropas Parlamenta deputāts

 

10.25 – 11.45              Foruma pirmā daļa “Ģeopolitika”

 

Ģeopolitiskie izaicinājumi, varas centru un līdzsvara mehānismu tektonisko izmaiņu tendences globālā mērogā, pastāvot noteiktām klimata izmaiņu, tehnoloģiju attīstības, ekonomikas transformāciju perspektīvām, kas nākamajos trīsdesmit gados radīs Latvijai nepieciešamību iekļauties noteiktos globālos procesos

 

Prezentācijas

Andris Razāns, Ārlietu ministrijas, vēstnieks – plānošanas grupas vadītājs

“Ģeopolitikas ietekme uz Latviju 2050”

Daunis Auers, Latvijas Universitātes asociētais profesors

“Pasaule 2050. gadā: globālie satricinājumi un izaicinājumi”

 

Ekspertu diskusija

Diskusijas vadītājs: Mārcis Auziņš, Latvijas Universitātes profesors

Galvenie komentāri: Valdis Zatlers, Valsts eksprezidents, Kārlis Bukovskis, Latvijas Ārpolitikas institūta direktora vietnieks, Imants Frederiks Ozols, Latvijas Universitātes politikas zinātnes doktorants

 

11.45 – 12.00             Kafijas pauze

 

12.00 – 13.30             Foruma otrā daļa “Investīciju un resursu plūsma”

 

Globālās investīciju, cilvēkkapitāla un informācijas plūsmas, ņemot vērā ģeopolitiskos izaicinājumus, tehnoloģiju attīstību un to izraisītās izmaiņas sociālajā un ekonomisko attiecību kontekstā, kas nākamajos trīsdesmit gados ietekmēs un izmainīs sabiedrību un biznesa vidi arī Latvijā

 

Prezentācijas

Andris Strazds, Latvijas Bankas Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes padomnieks

“Tālāk par 2018. gadu: ilgtermiņa tendences pasaules ekonomikā”

Ģirts Rungainis, „Prudentia” partneris

„Kā padarīt Latviju pievilcīgāku gudriem un turīgiem cilvēkiem divdesmit pirmajā gadsimtā?”

 

Ekspertu diskusija

Diskusijas vadītājs: Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pāstāvniecības Latvijā ekonomists

Galvenie komentāri: Ieva Tetere, AS “SEB banka” valdes priekšsēdētāja, Pēteris Strautiņš, Luminor ekonomists, Agrita Kiopa, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Jānis Vētra, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs, Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra vadītājs, Elīna Gaile-Sarkane, Rīgas Tehniskās universitātes profesore

 

13.30 – 13.45             Kafijas pauze

 

13.45. – 15.15             Foruma trešā daļa “Tehnoloģijas”

 

Tehnoloģiju attīstības globālās tendences (5IR aprises), to izraisītā paradigmu maiņa un izaicinājumi valstu ekonomikas, zinātnes un izglītības politiku veidošanā, vērtējot to īpašo ietekmi uz Latviju turpmākajos trīsdesmit gados

 

Prezentācijas

Andris K. Bērziņš, TechHub Riga līdzdibinātājs

“Ieskats tehnoloģiju pasaulē 2050. Kas jādara Latvijā, lai neatpaliekam?"

Signe Bāliņa, Latvijas Universitātes rektora vietniece digitālās sabiedrības jautājumos

“Latvija – datos balstīta sabiedrība”

 

Ekspertu diskusija

Diskusijas vadītājs: Gundars Bērziņš, Latvijas Universitātes asociētais profesors

Galvenie komentāri: Juris Binde, SIA „Latvijas Mobilais Telefons” prezidents, Vidzemes Augstskolas profesors, Tālis Juhna, Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors, Andrejs Krasņikovs, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents, Andris Šternbergs, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā, Kārlis Danēvičs, AS “SEB banka” valdes loceklis, Atis Kapenieks, Vidzemes Augstskolas akadēmiskais un zinātņu prorektors

 

15.15 – 15.30              Kafijas pauze

 

15.30 – 17.00              Foruma ceturtā daļa “Reģionālā līderība”

 

Reģionu valstu un to attīstības centru dominances sakarības, norisinoties daudzveidīgām un visaptverošām izmaiņām pasaules kārtībā, kas ietekmēs Latvijas un Rīgas izredzes konkurēt un sadarboties reģionālā mērogā. Attīstības centru ietekmes mērogs: faktori, kas noteiks noteiktu vietu vai centru ietekmes areālu un veidu turpmākajos trīsdesmit gados. 

 

Prezentācijas

Žaneta Ozoliņa, Latvijas Universitātes profesore

“Vai Baltijas jūras reģionā nākotnē dominēs ciešāka sadarbība vai fragmentācija? Latvijas izvēles”

Juris Bone, Speciālo uzdevumu vēstnieks, Latvijas pārstāvis Baltijas jūras valstu padomē VAK

„Reģionālās sadarbības evolūcija - Baltijas jūras valstu padomes gadījums”

 

Ekspertu diskusija

Diskusijas vadītājs: Andris Nātriņš, Latvijas Inovatoru apvienības valdes loceklis

Galvenie komentāri: Laimdota Straujuma, 12. Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja, Marika Laizāne-Jurkāne, Baltijas Asamblejas ģenerālsekretāre, Mārcis Auziņš, Latvijas Universitātes profesors, foruma cikla “Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji” projekta vadītājs

 

17.00 – 17.10 Foruma ekspertu galveno secinājumu un priekšlikumu īss kopsavilkums

Plašāka informācija: Andra Mangale, projekta koordinatore, 22312177