Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU darbinieku kopsapulcē. Foto: Toms Grīnbergs
LU darbinieku kopsapulcē. Foto: Toms Grīnbergs
LU darbinieku kopsapulcē. Foto: Toms Grīnbergs LU darbinieku kopsapulcē. Foto: Toms Grīnbergs LU darbinieku kopsapulcē. Foto: Toms Grīnbergs
AKTUĀLI! LU rektors darbinieku kopsapulcē norāda uz Universitātes devumu Latvijas izglītības sistēmas uzlabošanā
Antra Sprēde, LU Komunikācijas un inovāciju departaments
02.02.2018

Nākamā semestra viens no galvenajiem uzdevumiem būs Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) darbības pārveide pēc Rīgas Pedagoģijas, izglītības un vadības akadēmijas (RPIVA) pievienošanās un Universitātei jāsniedz Latvijas izglītības sistēmai nepieciešamo, lai radītu jauna tipa kvalitāti skolotāju izglītībā, piektdien, 2. februārī, darbinieku kopsapulcē sacīja LU rektors Indriķis Muižnieks.

Iesākot LU darbinieku kopsapulci, rektors norādīja, ka šis būs Universitātes kvalitātes izaugsmes gads.

2017. gadā Universitātē būtiski pieaudzis studentu skaits, no bijušās RPIVA Universitātei pievienojušies vairāk nekā 2000 studējošie un kopumā LU studē 15 500 studenti. Atskaitot nost to devumu, ko sniegusi RPIVA pievienošana, un neraugoties uz to, ka pērnais gads bija demogrāfiskās bedres dziļākais punkts Latvijā, Universitātē uzņemto studentu kopskaits pieaudzis par nepilniem 70 studentiem, sapulcē skaidroja rektors.

2017. gadā pieaudzis uzņemto studentu skaits pamatstudijās (uzņemti 3350), savukārt valsts politikas rezultātā uzņemto studentu skaits budžeta vietās sarucis.

“Satraucoši, ka šai tendencei nepietiekami strauji seko uzņemšana augstākā līmeņa studijās. Augstākā līmeņa studijas galu galā ir Universitātes prioritāte, tāpēc mēs esam zinātnes augstskola un īpaši jāpārdomā sava politika un stratēģija augstākā līmeņa studiju piedāvājuma attīstībā,” norādīja I. Muižnieks.

Jauns izaicinājums Universitātei 2017. gadā bija darbs filiālēs un sadarbība ar reģionu pašvaldībām tālākizglītības programmu izveidē un īstenošanā.

“LU sadarbībā ar filiālēm kļūst par universitāti, kas ir visā Latvijā. Mums ir izaicinājums atrast nepieciešamo līdzsvaru starp studiju pieejamību un kvalitāti, kas ir viens no mūsu kā nacionālās universitātes pamatuzdevumiem,” uzsvēra rektors.

Par vienu no nākamā gada prioritātēm rektors izvirzīja studiju programmu attīstību. Viņš uzsvēra, ka visiem akadēmiskā personāla pārstāvjiem un studentiem jāpārdomā, kā rast jaunus un optimālus risinājumus, lai LU studiju programmu piedāvājums būtu konkurētspējīgs un aizvien vairāk studentu pavadītu savu studiju gadus LU.

“Ar RPIVA ienākšanu mums daudzās fakultātēs rodas papildus uzdevumi. Īpaši PPMF ir nopietni jāstrādā, jāizmanto jaunās iespējas un savus darbības pārveides rezultātā jāpanāk, ka šī fakultāte un Universitāte kopumā dod Latvijas izglītības sistēmai nepieciešamo jauna tipa kvalitāti skolotāju izglītībā. Jo uz skolotāju izglītības balstās mūsu visa pārējā izglītības sistēma,” uzsvēra rektors.

Lai tas īstenotos, LU jābūt intensīvā dialogā ar Izglītības un zinātnes ministriju un valdību, jo pašlaik nepieciešami likuma grozījumi par programmu akreditāciju, jāsakārto doktora grāda nomenklatūra un visu kopīgo infrastruktūras attīstības plānu kontekstā nepieciešams līdz galam pabeigt darbu par noteikumiem, lai augstskolas varētu atsavināt sev nodotos nekustamos īpašumus un līdzekļus turpināt ieguldīt augstskolas attīstībā.

Infrastruktūras jautājumos, Universitātes prioritāte ir Torņakalna Akadēmiskā centra attīstība, kur pašlaik noris intensīva sadarbība ar Rīgas domi, izstrādājot un pielāgojot Akadēmisko centru Rīgas plānojuma attīstībai. Šogad jāpabeidz darbs pie Zinātņu mājas celtniecības.

“LU vienmēr bijusi stipra savā daudzveidībā, pateicoties visu mūsu un jūsu [darbinieku] un studentu ieguldījumam. Esam droši kopā ar mūsu valsti ceļā uz simtgadi!” savu uzstāšanos noslēdza rektors.