Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Foto: http://ej.uz/kosmosastipendija
Foto: http://ej.uz/kosmosastipendija

AKTUĀLI! Eiropas Kosmosa aģentūra aicina jaunos pētniekus pieteikties stipendijām
LU Komunikācijas un inovāciju departaments
12.01.2018

Eiropas Kosmosa aģentūra (ESA, European Space Agency) aicina iesniegt pieteikumus pētniecības projektiem 2018. gada Dzīvās planētas stipendiju konkursa ietvaros. Šīs iniciatīvas mērķis ir atbalstīt jaunos pētniekus, kuri ieguvuši doktora grādu un vēlētos uzsākt zinātnisko karjeru Zemes novērošanas un Zemes sistēmu zinātnes jomā.

Šī konkursa ietvaros ESA paredz atbalstīt līdz pat 10 pētniekus, kuri ieguvuši doktora grādu (ESA piešķirtais maksimālais atbalsts divu gadu periodam, kas tiek piešķirts līdzfinansējuma veidā – līdz 99 000 EUR) pētniecības projekta īstenošanai uzņemošajā institūcijā, kura atrodas atbalsttiesīgā ESA dalībvalstī.

Pretendentiem jāiesniedz pētniecības pieteikumi vienā no sekojošām pētniecības jomām:

Jaunu metožu un tehniku attīstība: mērķorentēti pētniecības projekti, kas vērsti uz inovatīvu metožu, jaunu algoritmu, kā arī jaunu Zemes novērošanas produktu un datu kopu attīstīšanu, paplašinot Sentinel misiju, Zemes pētnieku (Earth Explorers) iegūto rezultātu vai ESA ilgtermiņa datu arhīvu zinātnisko izmantošanu jaunās zinātnes nozarēs un lietojuma jomās.

Zemes sistēmas zinātnes attīstība: progresīvas zinātniskas aktivitātes, kuru mērķis ir maksimāli palielināt ESA un Eiropas misiju zinātnisko ietekmi ar jauniem atklājumiem un sasniegumiem Zemes sistēmas zinātnē, meklējot risinājumus jaunākajiem izaicinājumiem, kuri izriet no Eiropas Kosmosa aģentūras Zemes novērošanas zinātnes stratēģijas.

Dokumenti (pētniecības projektu konkursa pakete) pieejami lejuplādei ŠEIT.

Dzīves planētas stipendiju 2018. gada konkursā atbalstītie projekti tiks finansēti saskaņā ar ESA Zemes novērošanas programmas (EOEP-5, Earth Observation Envelope Programme) 5. periodu. EOEP-5 ir Aģentūras papildprogramma, tajā var piedalīties vienīgi uzņemošās institūcijas ar juridisko adresi vienā no šīm dalībvalstīm: Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kanāda, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Spānija, Slovēnija, Somija, Šveice, Vācija un Zviedrija.

Projekta pieteikums un visi nepieciešamie papilddokumenti jānosūta pa e-pastu:

EOScience@esa.int līdz 2018. gada 22. februārim (konkursa noslēguma datums).

Jautājumi par šo konkursu iesniedzami, nosūtot pa e-pastu uz EOScience@esa.int ne vēlāk kā divas nedēļas pirms konkursa noslēguma datuma (līdz 2018. gada 15. februārim).